Stop de verhuurderheffing: 10 miljard euro onttrokken aan de volkshuisvesting

ACHTERHOEK - De sociale huurwoningmarkt verdient structurele aandacht. Er zijn veel mensen op een sociale huurwoning aangewezen. Zij willen graag een betaalbare en comfortabele woning bewonen, maar zijn nu de dupe van de verhuurderheffing. De verhuurderheffing is een belasting op sociale huurwoningen, die woningcorporaties betalen en daarmee dus wordt opgebracht door de huurders van de sociale huurwoningen in Nederland. Dat vinden wij onterecht. Jaarlijks dragen de Achterhoekse corporaties ruim 24 miljoen euro af. Zondag 21 juni om 19.40 uur is er in totaal al 10 miljard euro aan maatschappelijk vermogen onttrokken aan de volkshuisvesting. Zonde! Zonder deze heffing hadden de Achterhoekse corporaties duizenden woningen extra kunnen renoveren en verduurzamen en daarmee nóg meer kunnen investeren in goede, comfortabele en energiezuinige woningen voor huurders in de Achterhoek. 

Stop de verhuurderheffing!

De Achterhoekse corporaties pleiten daarom voor het stoppen van de verhuurderheffing, zodat deze gelden geïnvesteerd kunnen worden in verbouw van woningen in de Achterhoek. Dit zorgt voor: een fijn thuis voor huurders, duurzame woningen) met betaalbare woonlasten. Dit draagt ook bij aan het behalen van de klimaatdoelstellingen van het Rijk én het geeft een impuls om de bouw door de crisis te helpen.
 

Wij doen een beroep op alle politieke partijen

Wij doen een beroep op de politieke partijen, om het afschaffen van deze verkapte belastingmaatregel – de verhuurheffing – op te nemen in alle verkiezingsprogramma’s, zodat deze verzilverd worden in het volgende regeerakkoord. Liever nog zien we dat de verhuurderheffing zo snel mogelijk afgeschaft wordt, zodat we het geld van huurders kunnen investeren waar het nodig is: duurzame en energiezuinige woningen, passend bij de toekomstige marktvraag. Onze oproep wordt ondersteund door de regionale Thematafel Wonen en Vastgoed.


Nu investeren zorgt voor extra impuls

Meer investeren in woningen zorgt tevens voor een extra impuls in deze crisistijd. Woningcorporaties lieten tijdens eerdere recessies zien dat zij de unieke potentie hebben om juist in moeilijke tijden te blijven investeren. Deze potentie hebben wij nog steeds, zeker met afschaffing van de verhuurderheffing. Het geeft een enorme impuls om de bouw door de crisis te helpen, daarmee werkgelegenheid te behouden én te zorgen voor goede en betaalbare woningen en daarmee een fijn thuis voor velen.