Sité Woondiensten maakt naast circa 180 andere corporaties, bezwaar tegen verhuurdersheffing

Corporaties slaan massaal alarm tegen de verhuurdersheffing. Meer dan de helft van de corporaties in Nederland doen mee met de actie. Sité sluit zich hierbij aan. Met de verhuurdersheffing ziet Sité miljoenen uit de regio verdwijnen. “Wij vinden dat de heffing niet uit de Achterhoek onttrokken mag worden, maar ingezet moet worden voor de woningmarkt in eigen regio. Van de 5,6 miljoen die we nu afdragen aan Den Haag hadden we circa 100 woningen extra kunnen renoveren en verduurzamen”: aldus Els Birkenhäger, directeur bestuurder van Sité.

2 maanden huur belandt in staatskas
Sité gaat voor goed wonen in Doetinchem en Bronckhorst en investeert hierin. Dit willen we blijven doen, maar met de steeds hoger oplopende verhuurdersheffingen wordt dit steeds moeilijker. Alle corporaties betalen al jaren verhuurdersheffing aan de overheid. De verhuurdersheffing wordt uitgevoerd door de Belastingdienst en de opbrengst gaat naar de staatskas. Onze inkomsten bestaan uit huur die onze huurders betalen. Inmiddels verdwijnt van elke huurder twee maanden huur direct in de staatskas. Op die manier betalen mensen in een sociale huurwoning extra belasting. Als maatschappelijke organisatie zien wij het als onze verplichting om het geld van huurders zo goed mogelijk te besteden. Sité kiest daarom nog steeds voor een gematigde huurverhoging. De druk op corporaties neemt echter steeds meer toe door de steeds hoger oplopende belasting. Sité betaalde dit jaar een aanslag van 5,6 miljoen. Geld dat niet geïnvesteerd kan worden in woningaanpak in onze regio. Bewoners van de Achterhoek zien hier niets van terug. Dit moet anders. Sité maakt daarom samen met andere corporatie bezwaar tegen de verhuurderheffing.
 
D’ran: samen voor een krachtige Achterhoek
Het bedrag dat nu naar de staatkas gaat is hard nodig om te kunnen investeren in projecten en het verbeteren en creëren van sociale huurwoningen en zo te bouwen aan een leefbare regio waarin het goed en betaalbaar wonen is. En hier zet Sité zich samen met andere organisaties, overheid en ondernemers voor in, binnen de unieke samenwerkingsconstructie in de Achterhoek: D’ran, samen voor een krachtige Achterhoek.

Meer over inkomsten en uitgaven vindt u hier: link naar terug en vooruitblik 2018-2019