Sfeerbeeld nieuw woongebied 'De Kwekerij'

Sité wil 32 duurzame, circulaire sociale huurwoningen realiseren in ‘De Kwekerij’ in Wijnbergen

[16-01-2023] In woongebied ‘De Kwekerij’, onderdeel van nieuwbouwwijk Wijnbergen in Doetinchem, wil Sité 32 duurzame, circulaire sociale huurwoningen realiseren. De 32 sociale huurwoningen zijn onderdeel van een nieuw te ontwikkelen woongebied, genaamd ‘De Kwekerij’. Met deze duurzame nieuwbouw dragen we bij aan een circulaire en duurzame Achterhoek én het verminderen van de druk op de (sociale huur)woningmarkt.

Naar een aardgasvrije, circulaire samenleving

Wij vinden het belangrijk dat onze woningen op de toekomst zijn voorbereid. We gaan voor een CO2-neutrale en aardgasvrije woningvoorraad in 2050. Daarnaast vinden we het minstens zo belangrijk dat onze woningen betaalbaar zijn. Daarom investeren we in duurzame woningen. De realisatie van 32 duurzame, circulaire woningen in De Kwekerij is hier onderdeel van. De Kwekerij wordt een enorm duurzaam woongebied, waar in totaal 135 duurzame woningen komen. 84 van deze 135 woningen, gaan gemeente Doetinchem en Sité samen laten ontwikkelen. Samen zoeken we bouwpartijen om 84 enorm duurzame woningen te realiseren. Als dé sociale huisvester in Doetinchem heeft Sité de ambitie om deze 32 sociale huurwoningen af te nemen van een nog te selecteren bouwpartij en hiermee bij te dragen aan de overgang naar een aardgasvrije, circulaire samenleving.
 

Vooruitstrevende samenwerking

Sité en de gemeente Doetinchem zijn samen de aanbesteding van de 84 te verrijzen duurzame woningen gestart, waarbij de gemeente Doetinchem, mede namens Sité, optreedt als aanbestedende dienst. De 84 woningen liggen verspreid over twee percelen, waarvan 32 kavels bedoeld zijn voor sociale huurwoningen en 52 kavels voor de realisatie van koopwoningen. De samenwerking tussen de gemeente Doetinchem en Sité is vooruitstrevend te noemen. Het gezamenlijk optrekken zorgt voor een optimale samenhang binnen de wijk, vanuit de gezamenlijke ambitie om een duurzame wijk te realiseren voor verschillende groepen mensen. Door de nauwe samenwerking verloopt het proces efficiënt (in plaats van ieder voor zich), kunnen we de markt inspireren en maakt de schaalgrootte het mogelijk om onze gezamenlijk onderschreven duurzaamheidsambitie waar te maken. De beoordeling wordt breed beschouwd en vanuit diverse disciplines vanuit beide organisaties over het geheel. Daarbij gaat het niet enkel om de meest duurzame woning, maar ook een woning waar het in de toekomst goed en betaalbaar wonen is.
 

De Kwekerij; nieuw, duurzaam woongebied in Wijnbergen

Samen met onze partners bouwen we aan buurten en wijken die de gevolgen van een klimaatsverandering aankunnen en aan het natuurinclusief maken van wijken. Het nieuwe, duurzame woongebied ‘De Kwekerij’, onderdeel van wijk Wijnbergen in Doetinchem, is hier een mooi voorbeeld van. Dit woongebied krijgt een groene uitstraling en grote biodiversiteit. Er komen in totaal ongeveer 135 energieneutrale woningen (bovengenoemde 84 woningen zijn hier onderdeel van), gebouwd met respect voor de natuur (denk aan woningen met houten gevels, grasdaken/daktuinen). Een prettige plek om te wonen, omdat er ruimte is voor ontmoeting in de vorm van buurttuinen en (natuurlijke) speelplekken.


Eind 2023 start bouw

De gunning voor de ontwikkeling en realisatie van de 84 woningen vindt plaats in de zomer van 2023, met als streven eind 2023 te starten met de bouw. Het uitgangspunt is de 32 sociale huurwoningen eind 2024 op te leveren en daarmee een impuls te geven aan de sociale huurwoningmarkt in Doetinchem.
 

Meer info

Meer informatie over plangebied de Kwekerij is te vinden op: www.doetinchem.nl/kwekerij.