Sité verduurzaamt 240 woningen in Overstegen

In de Doetinchemse wijk Overstegen verbetert Sité Woondiensten de komende jaren ruim 240 woningen. Aanvullend op het reguliere groot onderhoud worden verduurzamingsmaatregelen getroffen, zoals het aanbrengen van extra isolatie en het installeren van zonnepanelen. Bewoners dachten mee met het plan voor de verbetering van hun woning. Voor de aanpak van de woningen in Overstegen werkt Sité samen met WDW Ontwikkelend Beheer. De 240 woningen worden in verschillende fases uitgevoerd. De werkzaamheden aan de eerste 56 woningen starten in november. De verwachting is dat halverwege 2022 het hele project afgerond is.

Bewoners als ervaringsdeskundigen
Het betrekken van bewoners bij de plannen voor hun woning en buurt is een belangrijk uitgangspunt voor Sité. De corporatie ziet ze als ervaringsdeskundigen op het gebied van wonen. Zo is er een posteractie georganiseerd, waarbij alle bewoners van de ruim 240 woningen konden aangeven op welke punten hun woning verbeterd kon worden. De uitkomsten van deze posteractie zijn verwerkt in het plan. Daarnaast is er een klankbordgroep gevormd met bewoners uit alle fases. Zij denken mee met het projectteam en voorzien het projectteam gevraagd én ongevraagd van advies.

Klaar voor de toekomst
Met een nieuwe goed isolerende schil zijn de woningen straks helemaal klaar voor de toekomst. De bouwpartners van WDW brengen isolatiemateriaal aan in spouwmuren en de kruipruimte en vervangen alle houten buitenkozijnen door kunststof kozijnen met hoogwaardig isolatieglas. Daarnaast worden zonnepanelen geïnstalleerd op het dak van de woning en krijgen alle woningen een mechanische afzuiging met CO2-sturing. Door de energiebesparende maatregelen krijgen de woningen straks een lagere energie-index die overeenkomt met energielabel A+. Dat is een mooie stap, aangezien de woningen nu energielabel B/C hebben.
Behalve dat de woningen straks technisch klaar zijn voor de toekomst, krijgen ook de gevels een opfrisbeurt, zodat de wijk een nieuwe en eigentijdse uitstraling krijgt.

Samenwerking met WDW Ontwikkelend Beheer
De samenwerking tussen Sité en WDW is op basis van ketensamenwerking ingericht. Gezamenlijk met haar partners heeft WDW in de voorbereiding een aantal scenario’s uitgewerkt. Uiteindelijk is gekozen voor een maatregelenpakket dat past bij de opgehaalde bewonerswensen en de doelstellingen van Sité.

Naast de werkzaamheden voor de 240 woningen werkt WDW aan een plan om de hele wijk Overstegen op den duur aardgasvrij te maken. Als onderdeel daarvan werkt WDW ook samen met Agem Energieloket en de Gemeente Doetinchem aan een aanbod voor de kopers. Samen proberen ze zoveel mogelijk kopers enthousiast te maken om mee te doen aan de renovatie.

Meerdere fases
De aanpak van de woningen in Overstegen is opgedeeld in een drie fases, verspreid over meerdere jaren. In de eerste fase, waarvan de werkzaamheden starten in november, vallen de woningblokken die volledig eigendom zijn van Sité. Als alles volgens planning verloopt is het project halverwege 2022 afgerond.