Sité realiseert zeer energiezuinige èn nul-op-de-meter woningen centraal in Doetinchem

Sité legt haar focus op het verduurzamen van haar woningbezit. De ruimte die ontstond na de sloop van diverse woningen aan de Hofstraat en de J.F. Kennedylaan zet Sité in voor de realisatie van zeer energiezuinige èn nul-op-de-meter huurwoningen. De voorbereidende grondwerkzaamheden gingen eind 2019 al van start. Na de grondwerkzaamheden en het leggen van de fundering worden de eerste contouren snel zichtbaar. Aan deze twee straten en het nabij gelegen Pompenhof verrijzen verschillende woningtypen zodat het voor verschillende doelgroepen mogelijk is om zeer energiezuinig te wonen.

Centraal gelegen in Doetinchem verrijzen zeer energiezuinige woningen en nul-op-de-meter woningen. In totaal bouwen Sité en Veluwezoom Verkerk 33 woningen verdeeld over de Hofstraat, Pompenhof en de J.F. Kennedylaan. Aan de Pompenhof komen er 13 zeer energiezuinige appartementen en aan de Hofstraat 4 nul-op-de-meter (NOM) gezinswoningen en 4 nul-op-de-meter (NOM) levensloopbestendige woningen. Aan de J.F. Kennedylaan gaat het om de realisatie van 7 zeer energiezuinige gezinswoningen en 5 zeer energiezuinige levensloopbestendige woningen. De levensloopbestendige woningen hebben naast een woonkamer en keuken ook een badkamer en slaapkamer op de begane grond. Wonen in een zeer energiezuinige woning betekent dat het met een bewust gebruik van energie mogelijk is om met een klein verbruik tot nul verbruik op de energiemeter te wonen.
 

Sité blijft luisteren naar haar huurders 

Bij de plannen voor de Hofstraat en de J.F. Kennedylaan haalde Sité veel informatie op bij haar huurders. De woonbehoefte die uit de gesprekken met bewoners naar voren kwam is meegenomen in de planvorming. Mede op basis van de bewonersinbreng maakten de voormalige woningen aan de Hofstraat en de J.F. Kennedylaan plaats voor nieuw te bouwen woningen. Els Birkenhäger: “Sloop- vervangende nieuwbouw is een intensief en veelal emotioneel traject voor bewoners. Als directeur-bestuurder ben ik trots op de bewoners die dit traject met ons aangingen.” Sité is blij met de inbreng van de bewoners en biedt hen de mogelijkheid om terug te keren naar één van de woningen aan de Hofstraat en J.F. Kennedylaan. Niet alle bewoners keren terug naar de straat waar zij voorheen woonden. De overige woningen worden regulier verhuurd. Hebt u belangstelling? Houdt dan het woningaanbod in de gaten op Thuisindeachterhoek.nl.
 

Energiezuinig en centraal

In opdracht van Sité bouwt VeluweZoom Verkerk verschillende woningtypen. Dit maakt energiezuinig woning in een appartement, levensloopbestendige woning, of gezinswoning centraal in Doetinchem mogelijk. Met de realisatie van dit plan komt Sité Woondiensten tegemoet aan de woonvraag die er op dit moment in Doetinchem is. Doetinchem. Naar verwachting zijn de woningen eind 2020 klaar voor bewoning.