Sité, ProWonen & gemeente Bronckhorst zetten kamergewijs verhuren in voor statushouders

[20-06-2024] Statushouders kunnen binnenkort een kamer huren in de gemeente Bronckhorst via Sité en ProWonen. Gemeente Bronckhorst, Sité en ProWonen sloten vandaag een samenwerkingsovereenkomst die het mogelijk maakt om kamergewijze verhuur in te zetten voor de huisvesting van statushouders. Wethouder Emmeke Gosselink van wonen: “Hierdoor blijft meer ruimte in het woningbestand van de corporaties in Bronckhorst voor andere doelgroepen zoals jongeren en spoedzoekers.” “Wij gaan voor een slimme verdeling van onze huizen, zodat we onze bestaande woningvoorraad zo goed mogelijk benutten”, vertelt Minke Pieters, programmamanager Wonen, Welzijn & Zorg bij Sité. Ze vervolgt: “Het met elkaar mogelijk maken van kamergewijze verhuur aan statushouders, is een goed voorbeeld van hoe Sité, ProWonen en de gemeente Bronckhorst samenwerken en initiatieven ontplooien die bijdragen aan het creëren van beschikbaar woningaanbod dat aansluit bij de vraag die er is”. 

Statushouders zijn vluchtelingen die een verblijfsvergunning hebben gekregen om in Nederland te blijven. Zij worden toegewezen aan een gemeente, die als taak heeft om geschikte woonruimte voor hen te vinden en hen te helpen in te burgeren. Het rijk bepaalt hoeveel statushouders elke gemeente jaarlijks moet huisvesten. Dit aantal stijgt al enige tijd.  

Passende woningen 

Op dit moment worden met name alleenreizende statushouders aan Bronckhorst gekoppeld. Omdat de beschikbare woningen meestal bedoeld zijn voor gezinnen en drie slaapkamers hebben, zijn ze te groot om aan een eenling te verhuren. In een situatie dat er veel vraag is naar woningen zorgt kamergewijze verhuur voor een betere bezetting van de huizen. Daardoor blijven meer huurwoningen beschikbaar voor andere woningzoekenden zoals jongeren en mensen die snel een woning nodig hebben, bijvoorbeeld na een scheiding.

Bestuurder Hanke Struik van ProWonen vertelt: “We voegen snel woonruimte toe voor statushouders die alleen zijn en het hard nodig hebben. Samen kunnen ze werken aan de inburgering in ons land.”

Gemeente en de woningcorporaties zien het kamergewijs verhuren aan alleenreizende statushouders als een oplossing voor de korte termijn. We zorgen voor een efficiënter gebruik van het vastgoed van de woningcorporaties en een goede huisvesting voor deze groep. 

Als een woning leegkomt, bekijken gemeente en corporatie of de woning geschikt is om kamergewijs te verhuren. Is dit het geval, dan geeft de gemeente een tijdelijke vergunning af voor het pand. Kamergewijs verhuren was tot op heden niet mogelijk in Bronckhorst, maar met de gesloten samenwerkingsovereenkomst kan dit nu wel voor deze specifieke doelgroep.  

Buurt maken 

Naast de mogelijkheid om kamergewijs te verhuren, maakten de woningcorporaties en de gemeente ook afspraken over het belang van een goede begeleiding van de statushouders. Denk aan buurt maken en duurzaam contact met omwonenden.