Sité investeert extra in duurzame relaties tijdens Week van het Huren

In de Week van het Huren, die plaatsvindt van 5 tot en met 10 oktober, organiseert Sité verschillende activiteiten binnen het thema ‘duurzame relaties’. Om goed wonen mogelijk te maken zijn duurzame relaties met huurders en partners belangrijk. Wonen is namelijk meer dan een goede woning. Het gaat om goed leven. Om dit te realiseren is goede samenwerking nodig op basis van een duurzame relatie. In de Week van het Huren halen we de banden met deze relaties extra aan door op verschillende manieren en rondom verschillende onderwerpen met hen het gesprek aan te gaan. 

Elkaar (digitaal) ontmoeten en van elkaar leren 
De activiteiten met duurzame relaties in de Week van het Huren staan in het teken van elkaar (digitaal) ontmoeten en van elkaar leren. Van huurders, maar ook van partners. Zo gaan de woonadviseurs van Sité in gesprek met huurders die de stap hebben gemaakt van beschermd wonen naar zelfstandig wonen met begeleiding. Hoe hebben zij de dienstverlening vanuit Sité ervaren? Wat ging er goed, maar ook: wat kan beter?  

Daarnaast is er een online themabijeenkomst met collega-corporatie ProWonen waarbij ervaringen en ideeën worden uitgewisseld over digitale dienstverlening. Weer andere medewerkers gaan met hulp van Stichting Present een tuinklus doen of op locatie in gesprek met huurders.  

‘In gesprek blijven met onze huurders, vooral nu’ 
Els Birkenhäger, directeur-bestuurder bij Sité, is blij met het programma voor de Week van het Huren. Met name omdat het gelukt is om in deze bijzondere tijd toch iets te organiseren met huurders. “Het is belangrijk om in gesprek te blijven met onze huurders, vooral nu. Zoals we altijd zeggen bij Sité: zíj wonen in onze woningen, wij niet. Daarom telt de stem van onze huurders zwaar”, aldus Birkenhäger.   

Op kleine schaal of digitaal  
In verband met het coronavirus heeft Sité dit jaar gekozen om meerdere, kleinschalige activiteiten te organiseren tijdens de Week van het Huren. “Op deze manier is het toch mogelijk om elkaar op een gepaste afstand te ontmoeten. Waar dit niet mogelijk is doen we het digitaal. We proberen steeds weer nieuwe manieren uit om in gesprek te raken”, vertelt Birkenhäger.  

Met huurders in gesprek over verduurzaming  
Zo maakt Sité gebruik van haar digitale huurderspanel om huurders te betrekken bij een belangrijke uitdaging waarvoor de corporatie staat: het verduurzamen van hun woningen. Birkenhäger: “We willen huurders vragen hoe zij hiernaar kijken en in hoeverre zij hier een rol voor zichzelf zien weggelegd. We gaan het gesprek met hen aan, zodat wij hun meningen en ervaringen mee kunnen laten wegen in de keuzes die we op het gebied van verduurzaming maken”. 


Overzicht activiteiten Week van het Huren 2020 

Hieronder vind je een overzicht van de activiteiten die plaatsvinden in de Week van het Huren:  

De bloemetjes buitenzetten met Stichting Present  

Op maandag 5 oktober gaat een kleine groep medewerkers aan de slag in de tuin van een van onze huurders. Dit doen we in samenwerking met Stichting Present – één van de organisaties waarmee Sité veel samenwerkt op het gebied van tuinonderhoud. Zij doen de coördinatie van tuinklussen voor bewoners die dit zelf niet (meer) kunnen.  

We zijn erg blij met het werk dat Stichting Present doet om te voorkomen dat het bewoners soms letterlijk boven het hoofd groeit. De Week van het Huren is een mooie aanleiding om als team de handen uit de mouwen te steken en hier een klein steentje aan bij te dragen.  

Themabijeenkomst digitalisering 

Op dinsdag 6 oktober medewerkers van Sité een online themabijeenkomst met collega-corporatie ProWonen over digitalisering. Ze delen onderling hun ervaringen met digitale oplossingen voor huurders en medewerkers binnen de verschillende klantprocessen. Voorbeelden hiervan zijn het klantportaal, zaakgericht werken, woninginspectie en -aanvaardingsapps, digitale reparatieverzoeken en kennisbank.  

Doel van de bijeenkomst is om van elkaar te leren als het gaat digitalisering en om samen te onderzoeken wat de kansen zijn voor onze organisaties op dit vlak. Dit kan gaan over hoe we samenwerken binnen Sité, met onze partners of over onze digitale dienstverlening richting onze huurders. 

Digitaal klantpanel duurzaamheid 

Het verduurzamen van onze woningen is een belangrijk thema voor Sité, maar hoe kijken onze huurders hier eigenlijk naar? En in hoeverre zien zij hierin ook een rol voor zichzelf weggelegd? Dit soort vragen stellen wij aan ons digitale klantpanel.  

Van ‘beschermd wonen’ naar ‘zelfstandig wonen met begeleiding’: onze dienstverlening onder de loep 

Medewerkers van Wijk- en woonadvies gaan tijdens de Week van het Huren in gesprek met huurders die de stap van beschermd wonen naar zelfstandig wonen met begeleiding hebben gemaakt. Hoe hebben zij de dienstverlening vanuit Sité ervaren? Wat ging er goed, maar ook: wat kan beter? 

Sité MT op pad 

Op vrijdag 9 oktober gaat onze directeur-bestuurder samen met onze Manager Bedrijfsvoering en Beheer in gesprek met huurders uit Drempt op een nader te bepalen locatie. Ze spreken daar met verschillende bewoners uit de buurt over wat hen als huurders bezighoudt.