Sité haalt óók tijdens coronacrisis wensen en ideeën van huurders op

Juist tijdens deze coronacrisis, waarin het leven zich voornamelijk thuis afspeelt, vinden wij het belangrijk dat huurders goed en prettig wonen. Daarom investeert Sité in onderhoud, renovatie en verduurzaming van onze woningen. Daarbij vinden wij het belangrijk om te luisteren naar de wensen en ideeën van onze huurders. Daar waar mens-tot-mens contact door de coronacrisis niet mogelijk is, zoeken we naar alternatieve manieren aan om de inbreng van bewoners mee te nemen in onze plannen. En dat is gelukt!

Nieuwe manieren om in gesprek te gaan met bewoners

‘Juist bij de aanpak van woningen is het belangrijk om te luisteren naar de wensen en ideeën van onze huurders’, vertelt Els Birkenhäger, directeur-bestuurder bij Sité. ‘Mens-tot-mens contact is in deze coronatijd niet mogelijk, daarom zoeken wij naar alternatieve en innovatieve mogelijkheden om met bewoners in gesprek te gaan en hen van de juiste informatie te voorzien. We verkennen daarbij digitale mogelijkheden en hebben óók oog voor diegene die minder digitaal is’.
 

Huurders Overstegen kunnen wensen aangeven op posters

Zo betrekken wij huurders van 240 woningen in de wijk Overstegen in Doetinchem, bij het maken van plannen voor het groot onderhoud aan en de renovatie van deze woningen. Waar wij normaliter face-to-face in gesprek zouden gaan met bewoners, hebben wij nu gezocht naar een alternatieve manier om huurders te betrekken bij de plannen. Huurders ontvingen een aantal posters, met daarop het vooraanzicht van hun woning en een plattegrond en daarbij ruimte om aantekeningen te maken. Wij vragen bewoners aan te geven wat zij graag verbeterd zouden willen zien aan hun woning. De posters kunnen zij door de brievenbus doen van de projectwoning in de wijk of door een foto van de posters te maken en te mailen. Op deze manier hopen wij zoveel mogelijk wensen en ideeën van bewoners op te halen, zodat dit meegenomen kan worden in de planvorming.
 

Werkzaamheden gaan door mét veiligheidsmaatregelen

De buitenwerkzaamheden konden de afgelopen tijd gewoon doorgaan. Daarnaast is gezocht naar mogelijkheden om óók de werkzaamheden aan de binnenzijde van de woningen zoveel mogelijk door te kunnen laten gaan en dat is gelukt. Wij hebben gezocht naar een manier waarbij vakmensen, ook aan de binnenzijde van woningen, hun werkzaamheden kunnen voortzetten en daarbij de veiligheidsmaatregelen in acht nemen en zorgen voor voldoende afstand. Er zijn daarvoor in samenwerking met partners, zoals aannemers en andere bouwbedrijven, goede afspraken gemaakt.
 

Zorgen voor prettig wonen én vakmensen aan het werk houden

‘We zijn blij een manier te hebben gevonden om zowel onderhoud-, renovatie- en verduurzamingswerkzaamheden als nieuwbouw zoveel mogelijk door te kunnen laten gaan en tegelijkertijd de veiligheidsmaatregelen van het RIVM in acht te nemen’, vertelt Els Birkenhäger. ‘Blij, omdat we hiermee blijven werken aan goede en comfortabele woningen voor onze huurders en tegelijkertijd waarborgen we hiermee de bouwactiviteiten binnen de regio Achterhoek. Zo dragen we er aan bij dat onze huurders prettig kunnen wonen en houden we zoveel mogelijk vakmensen aan het werk’.
 

Jaarlijks investeren we in circa 1.400 woningen

Jaarlijks renoveert en verduurzaamt Sité circa 250 tot 300 woningen en daarnaast voeren wij jaarlijks onderhoud uit aan circa 1.100 woningen. Dit doen wij om goed en prettig wonen mogelijk te maken in Doetinchem en Bronckhorst.