Sité en Present breiden hulp uit aan huurders die het nodig hebben

Present en Sité slaan de handen ineen om hulp te bieden aan huurders van Sité in de gemeente Bronckhorst. Het gaat om hulp aan huurders met weinig financiële middelen en zonder een sociaal netwerk van vrienden en familie om zich heen, die hen kunnen helpen. De vrijwilligers bieden praktische hulp en kunnen zo een verschil maken in een uitzichtloze situatie. Al eerder sloten Sité en Present een samenwerkingsovereenkomst af voor de gemeente Doetinchem. De samenwerkingsovereenkomst voor de gemeente Bronckhorst is voorlopig aangegaan voor een periode van drie jaar.

Een thuis is meer dan een huis

‘Een thuis is meer dan alleen een huis. Je prettig voelen in je woning en leefomgeving maakt een huis tot een thuis. Daarom vindt Sité het belangrijk om bij te dragen aan het prettig wonen’, vertelt Els Birkenhäger, directeur-bestuurder bij Sité. Dat doet Sité op verschillende manieren en één daarvan is de samenwerking met stichting Present, door vrijwilligers te koppelen aan huurders die hulp nodig hebben.
 

Praktische hulp in uitzichtloze situatie

‘We slaan een brug tussen mensen die hulp willen geven en die hulp willen ontvangen’, vertelt Nelly de Vries, directeur Present Achterhoek. Ze vervolgt: ‘Zie ons als een makelaar in vrijwilligerswerk, waarbij vrijwilligers zich inzetten voor mensen die te maken hebben met armoede, een slechte gezondheid of een sociaal isolement’. De vrijwilligers bieden praktische hulp. Denk hierbij aan het opruimen van verwaarloosde tuinen of het opknappen van de binnenkant van de woning, daar waar de huurder dit zelf niet kan. ‘Zo kunnen de vrijwilligers een verschil maken in een uitzichtloze situatie’.
 

Problemen signaleren & zoeken naar permanente oplossing

Sité vindt het belangrijk om in contact te staan met haar huurders. Els Birkenhäger licht toe: ‘Daarom zijn verschillende medewerkers van Sité in de buurten en wijken te vinden, waar onze woningen staan. Zij hebben een belangrijke rol bij het signaleren en herkennen van problemen bij onze huurders. Door met hen in gesprek te gaan en luisteren naar de oorzaak van problemen, kunnen wij mogelijk een helpende hand bieden. Een voorbeeld daarvan is door een vrijwilliger van stichting Present praktische hulp te laten verlenen’. Sité en stichting Present zijn overeen gekomen dat er niet alleen praktische hulp wordt geboden, maar wordt gezocht naar een permanente oplossing van het probleem. Vaak wordt daarvoor contact gezocht met de sociaal consulent van de gemeente Bronckhorst of met de buurtcoach in de gemeente Doetinchem.
 

Ook hulp tijdens coronacrisis

In verband met de landelijke maatregelen die genomen zijn om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, komen de vrijwilligers van stichting Present op dit moment niet bij huurders binnen, om mens-tot-mens contact zo veel mogelijk te vermijden. ‘Desondanks is er nog steeds veel mogelijk’, vertelt Nelly de Vries van stichting Present. ‘We koppelen bijvoorbeeld vrijwilligers aan mensen die nu niet of amper de deur uitkomen om hen op een andere manier te ondersteunen. Een fijn gesprek helpt vaak al bij het tegengaan van eenzaamheid, maar ook het doen van een boodschap voor diegene die dat zelf niet kan of durft’. Nu de maatregelen langzaam wat versoepelt worden, is er weer meer mogelijk. Zo kunnen de vrijwilligers mensen weer helpen bij klussen in de tuin. ‘Uiteraard, zorgen we ervoor dat we de veiligheidsmaatregelen van het RIVM in acht nemen’, vertelt Nelly de Vries van stichting Present.