Sociaal groen-dag Weustenstraat Doetinchem

Sité en Present blijven zich óók in 2022 en daarna samen inzetten voor huurders in een kwetsbare positie

[21-12-2021] Sité en Present Doetinchem hebben onlangs hun samenwerkingsovereenkomst verlengd met drie jaar. En verbreed, met het thema ‘sociaal groen’. Beide organisaties blijven zich ook in 2022, 2023 en 2024 samen inzetten voor huurders en het bevorderen van de leefbaarheid van buurten en wijken in Doetinchem. Sité ondersteunt Present al sinds 2017 en zal dit ook de komende jaren weer doen. In ruil daarvoor helpt Present huurders met gezondheidsproblemen, weinig financiële middelen en weinig netwerk bij klussen in en om het huis.

Samenwerken aan een thuis

“Een fijn thuis is de basis voor een fijn leven. Daarom werken wij aan een fijn thuis met en voor onze huurders”, vertelt Els Birkenhäger, directeur-bestuurder bij Sité Woondiensten. Soms groeit het mensen, door omstandigheden, boven hoofd. Het lukt ze dan niet om hun huis of tuin op te knappen, terwijl dat wel nodig is. Voor dit soort situaties zijn er de groepen vrijwilligers van Present om deze mensen te helpen. Nelly de Vries, directeur Present Achterhoek, vult aan: ‘Deze hulpvragen kunnen door een buurtcoach of hulpverlener worden aangemeld bij Present. De projectcoördinator van Present komt dan vervolgens op bezoek om te kijken wat nodig is en om, in goed overleg met de huurders zelf, samen tot een aanpak te komen. Vervolgens kijkt zij of er een groep vrijwilligers beschikbaar is voor de klus”.
 

Sociaal groen-dag

Naast deze projecten achter de voordeur werken Sité en Present ook samen aan de verbetering van de woonomgeving. “Een thuis wordt niet alleen gevormd door een woning, maar ook door de woonomgeving. Daarom vindt Sité het belangrijk om, samen met onze netwerkpartners zoals Present, te kijken wat nodig is om buurten en wijken leefbaar te houden”, vertelt Birkenhäger. Een mooi voorbeeld hiervan is de Sociaal Groen-dag die onlangs werd gehouden in de Weustenstraat. Huurders in deze straat klopten bij Sité aan dat ze graag hun straat wilden vergroenen, daarop zocht de wijkconsulent contact met Present. De Vries: “Bewoners, medewerkers van Sité en medewerkers en vrijwilligers van Present gingen vervolgens aan de slag met het opknappen van een aantal voortuinen, het aanleggen van geveltuinen en vergroenen van de openbare ruimte in de straat. Het eindresultaat is een opgeknapte straat met veel meer groen en een dag vol leuke gesprekken en ontmoetingen tussen buurtbewoners”.
 

Vrijwillige inzet

Daarnaast zetten medewerkers van Sité zich ook zelf in als vrijwilliger voor Present, bijvoorbeeld tijdens de dag van het huren. Present weet door haar contacten met de buurtcoaches en hulpverleners waar de nood het hoogst is en kan daardoor makkelijk een project organiseren. Voor de medewerkers van Sité is het een mooie manier om elkaar en de huurder op een andere manier te leren kennen.