Sité en het Graafschap College bieden hulp aan jongeren met betalingsproblemen

Site en het Graafschap College hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten om jongeren met betalingsproblemen te helpen. Betalingsproblemen kunnen leiden tot stress en dit kan studieproblemen of het voortijdig beëindigen van de studie tot gevolg hebben en een oplopende huurschuld kan uiteindelijk tot woninguitzetting leiden. Sité en het Graafschap College zetten in op het vroeg signaleren van betalingsproblemen en eventueel bijkomende problematieken, zodat ze hierop actie kunnen ondernemen met als doel woninguitzetting te voorkomen en jongeren hun studie succesvol af te kunnen laten ronden.

Er is een stijgende lijn, zowel landelijk als regionaal, in de betalingsproblematiek van de doelgroep jongeren van 18 tot en met 27 jaar. Sité doet er alles om huisuitzettingen te voorkomen, ook als er sprake is van schulden. ‘We vinden het onze taak om met name mensen met een kleine portemonnee te huisvesten en ze niet uit huis te zetten. We investeren er daarom veel energie, tijd en geld in’, vertelt Els Birkenhäger, directeur-bestuurder bij Sité. Ze vervolgt: ‘Om huurders met betalingsproblemen te helpen werken we nauw samen met gemeente, hulpverleningsorganisaties (zoals de buurtcoaches) en diverse zorg- en welzijnsorganisaties. Nu kunnen we daar het Graafschap College aan toevoegen om zo ook jongeren met een huurachterstand nog beter te kunnen helpen’.

Vroegtijdig persoonlijk contact

Persoonlijk contact staat in de aanpak van Sité voorop. Bij een huurachterstand gaat de corporatie met de huurder in gesprek, om zo inzicht te krijgen in de problematiek en daardoor kan sneller en beter een oplossing worden gezocht. Dit doet Sité vaak in de vorm van onaangekondigde huisbezoeken, zodat de kans groter is dat de huurder thuis is. Uit landelijk onderzoek blijkt dat persoonlijk contact dé manier is om resultaten te boeken, dus daar zet Sité flink op in en dat past goed bij de werkwijze van het Graafschap College. Mirjam Koster, voorzitter College van Bestuur bij het Graafschap College licht toe: ‘Wij bieden studenten de mogelijkheid om hun talenten en ambities optimaal te ontwikkelen en het succes van onze studenten staat voorop. Betalingsproblemen kunnen leiden tot stress, wat weer kan leiden tot studieproblemen. Om dat te voorkomen vinden wij het waardevol om vroegtijdig in contact te treden met studenten met betalingsproblemen en met hen te zoeken naar oplossingen. Gepersonaliseerd onderwijs is één van onze speerpunten en deze aanpak past daar feilloos in’.
 

Samenwerking gericht op jonge huurders die studeren bij het Graafschap College

De samenwerking tussen Sité en het Graafschap College richt zich op jonge huurders van Sité die bij het Graafschap College studeren en waarvan bekend is dat zij studiefinanciering ontvangen. Wanneer Sité bij het ontstaan van een betalingsachterstand, niet of moeizaam in contact komt met de desbetreffende huurder en student, ook niet na inzet van alle communicatiemiddelen zoals mail, WhatsApp, voicemail en onaangekondigde huisbezoeken, gaat er een signaal naar het Graafschap College. Dit wordt richting de huurder/student gemeld in de eerder ontvangen aanmaningsbrief. Een trajectbegeleider van het Graafschap College zoekt dan binnen de schoolsituatie contact met deze huurder/student met als doel te onderzoeken op welke wijze gesignaleerde problematiek verholpen of aangepakt kan worden en op welke manier gerichte ondersteuning gegeven kan worden. Wanneer bij de huurder/student sprake is van een ernstig belemmerende woonsituatie, dan wordt er weer contact opgenomen met Sité om gezamenlijk een adviesgesprek in te plannen met een woonadviseur van Sité, de trajectbegeleider van het Graafschap College en de huurder/student.