Sité bouwt 70 sociale huurappartementen terug op plek van de sloopflats aan de Beethovenlaan

[09-02-2022] Daarmee voegt Sité zes woningen toe aan de Beethovenlaan in Doetinchem. Het gaat om twee woongebouwen met ieder 8 tweekamerappartementen en 27 driekamerappartementen, geschikt voor kleine huishoudens. De bouwwerkzaamheden voor de energiezuinige en comfortabele appartementen starten eind 2022. Het circulair slopen van de twee galerijflats start in februari. Buurtbewoners werden gisteravond tijdens een informatieve wandeling geïnformeerd over het plan. 

Er komen méér nieuwe appartementen terug dan er nu staan
De vergrijzing in de Achterhoek neemt toe. De verwachting is dat in 2025 het aantal huishoudens waarvan de hoofdbewoner 65 jaar of ouder is, bijna 40% van het totaal aantal huishoudens bedraagt. “Bij Sité is op dit moment de helft van de hoofdbewoners 55 jaar of ouder en een derde deel is al 65 jaar of ouder”, vertelt Els Birkenhäger, directeur-bestuurder bij Sité. Ze vervolgt: “We zijn daarom blij dat bouwonderneming Plegt-Vos onze wens om meer woningen terug te bouwen dan er gesloopt worden aan de Beethovenlaan, invulling heeft gegeven”. “Aan de Beethovenlaan verrijzen straks 70 nieuwe appartementen, dat zijn er zes meer dan er op dit moment staan en dat is goed nieuws voor kleine huishoudens, bijvoorbeeld voor senioren, die hier een betaalbare woning zoeken”.
 
Betaalbare appartementen geschikt voor starters en 55-plussers
Alle 70 sociale huurappartementen worden sociale huurwoningen met een huurprijs waarbij mogelijk is om huurtoeslag aan te vragen. De 70 appartementen worden in 2023 opgeleverd. Daarvoor vindt verhuring plaats via www.thuisindeachterhoek.nl. De tweekamerappartementen krijgen een woonoppervlak van 56 m2 en zijn erg geschikt voor starters op de woningmarkt. De driekamerappartementen krijgen een woonoppervlak van ruim 70 m2. Deze appartementen zijn ‘rollatorgeschikt’. Hierdoor zijn ze erg geschikt voor 55-plussers die (alvast) de stap willen maken naar een goed toegankelijke woning en voor mensen die minder goed ter been zijn.
 
Voorrang voor 55-plussers uit de Muziekbuurt
“We kijken naar mogelijkheden om deze woningen met voorrang te verhuren aan 55-plussers uit de wijk”, aldus Birkenhäger. Ze vervolgt: “Dit doen we om doorstroming op de woningmarkt op gang te helpen. Deze 55-plussers verlaten vaak een grote eengezinswoning, die vervolgens weer vrij komt voor (jonge) gezinnen. Tegelijkertijd zijn deze 55-plussers gebaat bij een woning die op de toekomst is voorbereid. Een win-winsituatie dus”.

Werken aan een vitale en duurzame wijk
Sité kijkt verder dan alleen de bouw van nieuwe woningen op de plek van de sloopflats aan de Beethovenlaan. Birkenhäger licht toe: “We hebben de ambitie om flink bij te dragen aan een duurzame samenleving. Dat doen we door te investeren in verduurzamen van onze woningvoorraad, maar we kijken ook hoe we samen met onze partners kunnen bouwen aan het natuurinclusief maken van buurten en wijken. We zien daartoe een kans aan de Beethovenlaan”. Ze vervolgt: “We zien mogelijkheden om de openbare ruimte rondom de gebouwen een nieuwe, groene invulling te geven, zodat wateroverlast beperkt wordt”. Dit zijn ideeën die Sité samen met de gemeente, als belangrijke partner hierin, oppakt. Ook is het plan om buurtbewoners en nieuwe huurders hier zoveel mogelijk bij te betrekken.
 
Technische staat onvoldoende voor renovatie
In 2013 werd duidelijk dat grootschalige renovatie niet mogelijk is voor deze flats, mede door de aanwezigheid van betonrot. Bewoners waren vanaf 2014 op de hoogte van de plannen van Sité om de flats uiterlijk in 2022 te slopen. In 2020 startte de zorgvuldige herhuisvesting van bewoners. Zij kregen de mogelijkheid met voorrang te reageren op woningen via Thuis in de Achterhoek. Waar nodig kregen bewoners extra begeleiding vanuit Sité. Zo vond uiteindelijk iedereen een nieuw thuis.

Buurtbewoners geïnformeerd tijdens informatieve wandeling
Het voorlopige ontwerp werd gisteravond ook met buurtbewoners gedeeld. Tijdens een informatieve wandeling door een van de sloopflats werd het voorlopige ontwerp door Sité en aannemer Plegt-Vos aan hen gepresenteerd. Via een reactieformulier konden bewoners hun mening geven over het ontwerp en aangeven wat volgens hen aandachtspunten zijn voor de verdere ontwikkeling van het plan. De eerste reacties van buurtbewoners waren positief.