Prestatieafspraken 2020 vastgesteld met huurdersorganisaties en gemeenten

Bij Sité zijn we ervan overtuigd dat samenwerking met anderen binnen en buiten de regio noodzakelijk is om aan onze opgaven te voldoen. Hier blijven we maximaal op inzetten om zo een positieve bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van een mooie, gezonde en leefbare Achterhoek. Met huurdersorganisatie Siverder en de gemeenten Doetinchem en Bronckhorst, maken we jaarlijks prestatieafspraken, waarin staat welke bijdragen we ieder leveren aan goed en prettig wonen in Doetinchem en Bronckhorst. Onlangs zijn de prestatieafspraken voor 2020 vastgesteld.

Zo staat in Doetinchem de kwaliteit van de woningvoorraad de komende jaren centraal. Het verduurzamen van woningen en zorgen voor aanpassingen waardoor bewoners langer thuis kunnen blijven wonen zijn belangrijke opgaven. Daarnaast werken we samen met de gemeente Doetinchem intensief aan het preventief huurschuldenoverleg en samenwerking rondom de huisvesting van personen die om welke reden dan ook (tijdelijk) extra ondersteuning/zorg nodig hebben. Daarnaast maakten we met elkaar afspraken over nieuwbouw en het inspelen op de licht groeiende vraag naar woningen op de korte termijn, maar ook over wonen, zorg en leefbaarheid.

In Bronckhorst heeft naast Sité, collega corporatie ProWonen flink wat sociale huurwoningen in haar bezit. Daar maakten we samen met de gemeente Bronckhorst, huurdersvereniging Siverder en huurdersverenigingen Zelhem en HeVo en ProWonen, afspraken voor 2020. Ook in Bronckhorst heeft verduurzaming en kwaliteitsverbetering van de woningvoorraad prioriteit, evenals de betaalbaarheid van het wonen.

Meer informatie over de prestatieafspraken 2020 is hier te vinden.