Nieuwe woongemeenschap voor woningzoekenden en asielzoekers in Doetinchem

[30-05-2023] Gemeente Doetinchem, Sité Woondiensten en COA ontwikkelen aan de Hamburgerbroeklaan (tegenover het politiebureau) in Doetinchem een nieuw woonproject. Hier gaan ongeveer 150 woningzoekenden en 150 asielzoekers samenleven. In deze nieuwe woongemeenschap staan samenleven, ontmoeten en interculturele uitwisseling centraal. Dit voornemen hebben wij vastgelegd in een intentieovereenkomst.

Uniek concept passend bij omvang van Doetinchem

“We willen een uniek concept voor Nederland neerzetten, passend bij de omvang van Doetinchem,” vertelt wethouder Ingrid Lambregts. “In deze woongemeenschap wonen mensen niet alleen bij elkaar maar ook mét elkaar. Juist deze plek, dichtbij allerlei voorzieningen, leent zich hier goed voor. Dit idee leggen we nu voor aan de gemeenteraad.”
 

Woongemeenschap waar ontmoeten en samenleven centraal staat

Els Birkenhäger, directeur-bestuurder bij Sité Woondiensten, vult aan: “Onze droom is een woongemeenschap te creëren waar mensen fijn kunnen wonen, werken en leven. Waar buren iets voor elkaar kunnen betekenen, vanuit de gedachte dat iedereen iets te bieden heeft.”
“Samen met sociale partners willen we in de woongemeenschap samenleven, ontmoeten en interculturele uitwisseling bevorderen. Vluchtelingen die hier uiteindelijk in Nederland mogen blijven wonen, kunnen dan sneller en beter integreren in de Achterhoekse gemeenschap”, besluit wethouder Ingrid Lambregts.


Nieuwe woongemeenschap verlicht druk op Doetinchemse woningmarkt

Er is in Nederland een groot tekort aan woonruimte en aan opvangplekken voor asielzoekers. De nieuwe woongemeenschap biedt een oplossing in de woningnood voor woningzoekenden. Daarnaast biedt het de mogelijkheid structureel asielzoekers op te vangen, passend bij de omvang van Doetinchem. Het woonproject komt dicht bij allerlei voorzieningen zoals openbaar vervoer, werk, winkels en scholen. “De nieuwe woongemeenschap aan de Hamburgerbroeklaan is voor Sité een unieke kans om redelijk snel woonruimte te realiseren voor een mix aan doelgroepen”, vertelt Els Birkenhäger. Dit project is onderdeel van de ruim 400 nieuwe woningen die Sité tot 2030 bouwt om de druk op de woningmarkt te verlichten en woningzoekenden aan kans te geven op een passend huis.
 
Joeri Kapteijns, bestuurslid bij het COA, is verheugd over dit initiatief: “Het COA wil duurzame en structurele plekken voor asielzoekers creëren. Reden ook dat we dit initiatief van de gemeente Doetinchem toejuichen. We kijken graag samen met andere partners naar nieuwe mogelijkheden voor flexibele huisvesting, ook voor andere doelgroepen. Dit levert ook mooie kansen op voor asielzoekers om in de regio al te starten met hun integratie in de Nederlandse samenleving.”
 

Eerste stap: haalbaarheidsonderzoek

De volgende stap om van intentie tot realisatie te kunnen komen is het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek. Na het tekenen van de intentieovereenkomst, volgt nu het haalbaarheidsonderzoek, waarin de plannen verder worden uitgewerkt.
Onderdeel daarvan is onder andere het verder uitwerken over welke onderwerpen partners en omwonenden kunnen meepraten bij de verdere ontwikkeling van dit project.