Mooie opbrengst uit de Bloemenbuurt

Zaterdag 12 oktober togen we met ruim 40 collega’s naar de Bloemenbuurt. Het was delandelijke Dag van het Huren. Die dag grepen we aan om met een groot deel van de organisatie de huurders op te zoeken om met hen in gesprek te gaan. We vinden het namelijk belangrijk om te luisteren naar wat huurders nodig hebben, zodat we daar zoveel mogelijk bij kunnen aansluiten.

Contact met de buren

Liefst 47 huurders namen de tijd voor ons. We stelden hen vragen over hoe het contact met de buren is, wat Sité daaraan kan bijdragen en wat voor een rol de huurders daarbij voor zichzelf zien. Dat leverde een positief beeld van de wijk op. De huurders waarderen het wonen in de wijk met een gemiddeld rapportcijfer van 7,7. Ze hebben overwegend een goed contact met hun buren en helpen elkaar als dat nodig is.

Zelf regelen

Vrijwel alle huurders vinden dat bewoners het contact met de buren zelf kunnen regelen. Ze zien daarbij geen rol voor Sité. Wel leverden de gesprekken andere punten op die Sité de komende tijd gaat oppakken, samen met onze partners in de wijk.

We danken de bewoners van de Bloemenbuurt voor hun gastvrijheid, hun tijd en de waardevolle input die zij gaven.

  Bekijk hier het videoverslag van onze activiteit in de Bloemenbuurt