Meerjarenkoers 2022-2026

[04-04-2022] De afgelopen periode hebben wij, samen met partners, gewerkt aan een nieuwe koers voor 2022 – 2026. Met trots presenteren wij deze aan u.

Samen het verschil maken

De afgelopen jaren was aanspreekbaarheid de rode draad in onze koers. Het luisteren naar onze huurders, het bieden van maatwerk en het samenwerken met huurders en partners is inmiddels verweven in als ons werk. Wij geloven dat we samen het verschil kunnen maken. Nu zijn we toe aan de volgende stap.


Vitale coalities om bij te dragen aan een fijn leven

We blijven de komende jaren werken aan een fijn thuis voor onze huurders en woningzoekenden. We gaan voor voldoende, betaalbare woningen en dragen bij aan een prettige woonomgeving. Dit doen we niet alleen, dit doen we samen met huurders, bewonersvereniging Siverder en partners. We dragen de komende jaren extra bij aan een mooie samenleving vanuit het besef dat verschillende levensdomeinen (denk hierbij aan wonen, onderwijs, gezondheid en veiligheid) van onze huurders elkaar raken en elkaar beïnvloeden. Vanuit onze deskundigheid rond ‘een fijn thuis’, verbinden we wonen aan deze andere levensdomeinen. Dit doen we door vitale coalities te sluiten, zowel binnen onze organisatie als met huurders en professionals die daar, net als wij, voor open staan. Wij zetten de stap naar voren die daarvoor nodig is.
 

Hoe we bij Sité werken aan een fijn thuis

Dit alles kunnen we alleen waarmaken wanneer we onze eigen dienstverlening en bedrijfsvoering op orde hebben. Daarom staan we in onze koers stil bij hoe we werken aan een fijn thuis voor onze huurders. Dat doen we door te sturen op drie thema’s: betaalbaarheid, beschikbaarheid en duurzaamheid. Deze thema’s bekijken we in samenhang met elkaar. Om goede afwegingen te kunnen maken, hebben we een duidelijk beeld van onze ambitie op deze onderwerpen nodig voor de lange termijn. Bij alle keuzes die we maken, staat een fijn thuis voor onze huurders voorop. Dit vraagt van ons dat we minder vanuit vastomlijnde taken en functies werken en meer vanuit rollen en gezamenlijke actie. Zo kunnen we het verschil maken voor onze huurders.


Samen in beweging met hart voor een thuis in de Achterhoek

Samen zijn we in beweging met hart voor een thuis in de Achterhoek! Dat is ook meteen ons nieuwe motto voor de komende jaren.

Doet u met ons mee?!