Medewerkers Sité in gesprek met huurders Bloemenbuurt

Als aanspreekbare verhuurder staat Sité doorlopend open voor de wensen, behoeften en ideeën van haar huurders en haar omgeving. Zorgvuldig kijkend naar wat zij nodig hebben, in plaats van zaken ongevraagd in te vullen. Ook de landelijke Dag van het Huren grijpen we hiervoor aan. Voor het vijfde jaar op rij zochten we met een groot deel van de organisatie onze huurders op om met hen in gesprek te gaan. Dit jaar kozen we de Bloemenbuurt. Onderwerp van gesprek was het contact met de buren en prettig samen leven in de wijk.

Contact met de buren

Prettig wonen is meer dan een goed en betaalbaar dak boven je hoofd. Sité hecht er dan ook groot belang aan dat haar huurders in een prettige sfeer samen leven in de wijk. Els Birkenhäger, directeur-bestuurder bij Sité Woondiensten: "Als je goed contact hebt met je buren, leef je veel prettiger samen in de buurt. Als je elkaar kent en regelmatig spreekt, of misschien zelfs zo nu en dan iets voor of met elkaar doet, dan is de drempel bovendien lager om het bespreekbaar te maken als er iets is."

De wijk in

Om te horen hoe onze huurders het contact met de buren beoordelen, gingen zaterdagochtend 12 oktober ruim 40 medewerkers van Sité de Bloemenbuurt in. Bij circa 100 adressen belden we aan voor een goed gesprek. Birkenhäger: "We stelden onze huurders vragen over hoe het contact met de buren is, wat Sité kan bijdragen aan prettig samen leven in de buurt en wat voor een rol de huurders daarbij voor zichzelf zien." Als dank voor het gesprek ontvingen huurders een tegoedbon voor een verse appeltaart.

Doen wat nodig is

De reacties waren overwegend positief. De ene huurder is wat meer op zichzelf, de ander heeft veel activiteiten in de buurt. Een enkeling was van mening dat de herstructurering van een aantal jaar geleden ten koste is gegaan van de gezelligheid in de wijk.

Birkenhäger kijkt dan ook tevreden terug op de ochtend in de Bloemenbuurt. "Met de input die we vanochtend hebben gekregen van de huurders kunnen we nog beter aansluiten bij de wensen die er zijn. Zo kunnen we doen wat nodig is."

Dag van het Huren

De Dag van het Huren is een initiatief van woningcorporaties en branchevereniging Aedes. Woningcorporaties zorgen er al meer dan 100 jaar voor dat mensen goed en betaalbaar kunnen wonen in Nederland. Daar genieten zo’n 4 miljoen mensen van. Dat is 1 op de 3 huishoudens. Elk jaar op de landelijke Dag van het Huren organiseren Nederlandse woningcorporaties activiteiten om bij een breed publiek duidelijk te maken wat zij zoal doen.