Langer zelfstandig thuis wonen met hulp van de Belevingswoning

Begin april tekenden Sité, Gemeente Doetinchem, Graafschap College en nieuwe partner Kruiswerk Achterhoek en Liemers een samenwerkingsovereenkomst voor de doorontwikkeling van de Belevingswoning in Doetinchem. Door de maatregelen die zijn genomen omtrent het coronavirus hebben alle partijen individueel een handtekening gezet onder de overeenkomst. Met één doel: na de zomervakantie de deuren van de Belevingswoning openen. De woning is een laagdrempelig en toegankelijk huis waar bewoners informatie kunnen vinden over hoe zij hun woning geschikter kunnen maken met behulp van eenvoudige toevoegingen, woningaanpassingen en slimme apparaten. De mogelijkheden zien en beleven, dat is de kracht van de Belevingswoning. Met als doel bij te dragen aan het veilig, gezond, duurzaam en langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen in de Achterhoek en Liemers.

Vergrijzing

In Nederland, met name in de Achterhoek, is er sprake van vergrijzing. Met als logisch gevolg dat er steeds meer ouderen tegelijkertijd ouder worden. Deze ontwikkeling heeft invloed op de samenstelling van de woningvoorraad. Er zijn op dit moment namelijk relatief veel eengezinswoningen, terwijl er steeds meer vraag is naar woningen voor kleinere huishoudens met een gelijkvloers woonprogramma. Daarnaast heeft de vergrijzing ook invloed op de manier waarop zorg en welzijn ingeregeld is. Ouderen moeten langer dan voorheen thuiszorg kunnen ontvangen. Met als gevolg dat ouderen tijdig moeten nadenken over hun woontoekomst om zo zelf voorzorgsmaatregelen te nemen. De Belevingswoning helpt hen hierbij.

Gratis informatie en advies over langer zelfstandig thuis wonen

De Belevingswoning in Schöneveld heeft op initiatief van Sité Woondiensten, Graafschap College en Gemeente Doetinchem in april 2016 voor het eerst haar deuren geopend. Dit is gedaan met de achterliggende gedachte om inwoners van Doetinchem en omstreken gratis informatie en advies te geven over langer zelfstandig thuis wonen. In de Belevingswoning kunnen bezoekers ervaren wat ervoor nodig is om langer thuis te kunnen blijven wonen. Inwoners van Doetinchem werden dan ook uitgenodigd om een bezoek te brengen aan de woning. Naast deze rondleidingen is de woning gebruikt voor voorlichting en educatie van (zorg)professionals en leerlingen van onder andere het Graafschap College.

Doorontwikkeling van de Belevingswoning

In 2016 hebben Sité, het Graafschap College en de Gemeente Doetinchem afspraken gemaakt voor een periode van drie jaar. Het einde van deze periode was aanleiding om opnieuw over de toekomst van de Belevingswoning na te denken. Dit heeft geleid tot het tekenen van een nieuwe samenwerkingsovereenkomst. Waarbij de woning na de zomervakantie van 2020 haar deuren zal openen. Bij de doorontwikkeling is de nieuwe samenwerkingspartner Kruiswerk Achterhoek en Liemers betrokken met haar dienstverlening Zlimthuis. Zlimthuis is aanbieder van een compleet pakket aan advies en biedt slimme oplossingen op het gebied van comfort en veiligheid in huis. De Belevingswoning zal gebruikt worden voor diverse workshops van o.a. Zlimthuis. Dit om de belevingswoning in te zetten voor bewustwording, voorlichting, preventie en educatie op het gebied van lang zelfstandig en comfortabel wonen.
 

Meer informatie over de belevingswoning is te vinden op www.belevingswoning.nl