Huurders uit Wehl en Doetinchem winnen prijs voor beste buurtinitiatief

[30-04-2024] Huurders uit de wijk Overstegen in Doetinchem en huurders van wooncomplex Hendricushove in Wehl vallen in de prijzen voor het aandragen van een goed buurtinitiatief dat bijdraagt aan het versterken van de onderlinge verbinding in een complex, buurt of wijk. Actieve huurders hebben ideeën voor buurinitiatieven bij Sité aangedragen, waarvoor wij twee geldprijzen beschikbaar stelden. De gewonnen bedragen gaan naar de benodigde uitrusting voor bokslessen voor de buurt in Overstegen en naar een duo fietstocht voor (mobiele en minder mobiele) bewoners van wooncomplex Hendricushove in Wehl.

Ontmoeting in Wehl en sporten in Overstegen

De ingezonden initiatieven komen vanuit verschillende buurten en wijken verspreid over Doetinchem en Wehl. Uit de inzendingen heeft Sité twee winnaars gekozen. Deze inzendingen voldeden het meest aan de gestelde criteria, omdat ze ontmoeting stimuleren tussen huurders en/of ze de samenwerking en het naoberschap in een buurt bevorderen. In Wehl gaat het gewonnen geldbedrag naar een activiteit waar ontmoeting centraal staat en waar huurders elkaar op een gezellige manier beter leren kennen. In de wijk Overstegen in Doetinchem komt het gewonnen geldbedrag ten goede aan de benodigde uitrusting voor bokslessen in deze wijk, waar kinderen en volwassenen met verschillende achtergronden en culturen voor een minimale bijdrage van slechts één euro aan mee kunnen doen, om zo hun zelfbeeld te vergroten, leren omgaan met emoties en ze een sterker groepsverband op wijkniveau creëren.

 
Samen werken aan fijne buurten om te wonen

Bij Sité geloven wij dat een fijne woonomgeving niet alleen bestaat uit stenen en straten, maar vooral uit de mensen die er wonen. Daarom werken wij graag samen met onze huurders aan een buurt waarin ontmoeting en verbinding centraal staan. Dat doen we op tal manieren. Eén daarvan is het uitroepen van een actie voor sterke buurtinitiatieven begin dit jaar. Deze actie is een initiatief van Sité en in het leven geroepen ter ere van het afscheid van Els Birkenhäger als directeur-bestuurder van Sité op 8 maart 2024. We zien het als een kroon op haar werk, om ter ere van haar afscheid huurders de gelegenheid te geven om ontmoeting, verbinding en gemeenschapskracht in hun buurt of wijk te versterken. Thema’s die als rode draad door de bestuursperiode van Els liepen en waar zij zich hard voor maakte: altijd op zoek naar verbinding, met het belang van huurders en de opgaven van Sité voorop.