Huurders tevreden over informatievoorziening Sité

Om onze informatie zo goed mogelijk af te stemmen op wat u als huurder belangrijk vindt, hebben wij Femke Adolfs, een afstudeerder vanuit de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, gevraagd onderzoek te doen naar de informatiebehoefte van onze huurders. Zij heeft voor de zomer een vragenlijst verstuurd naar huurders van de wijk Overstegen in Doetinchem en het dorp Steenderen in de gemeente Bronckhorst. Deze vragenlijst werd door 217 huurders ingevuld. Met een aantal huurders heeft zij ook telefonisch gesproken. Wij waarderen uw medewerking aan dit onderzoek en delen graag de resultaten met u. 

Belangrijkste resultaten onderzoek 

De respondenten: 

  • Geven Sité gemiddeld een rapportcijfer van een 7.3 en geven aan zich betrokken te voelen bij Sité; 

  • Geven aan in het algemeen voldoende geïnformeerd te worden door Sité (75 procent); 

  • Geven de voorkeur aan een digitale benadering per e-mail (72 procent); 
  • ​Geven aan indirecte informatie het liefst te ontvangen via het bewonersblad Accent (67,7 procent); 
  • Lezen het magazine Accent goed (76 procent); 

  • Geven het magazine Accent een gemiddeld rapportcijfer van een 7,2; 

  • Geven aan het magazine Accent bij voorkeur op papier te lezen; 

  • Geven aan dat ze het prettig vinden om meer waardering te krijgen. 

Hoe verder? 

Uit het onderzoek blijkt dat huurders over het algemeen tevreden zijn over de informatievoorziening van Sité. Ook is er ruimte voor verbetering. Zo kijkt Sité naar mogelijkheden om onze informatie nog meer aan te laten sluiten bij uw behoefte als huurder en onze communicatie daar waar mogelijk nog meer te personaliseren.