Huuraanpassing 2019

Eens per jaar, per 1 juli, passen wij de huur van uw woning aan. De huurverhoging kan voor iedere woning anders zijn. Dit is afhankelijk van de prijs die wij vinden passen bij uw woning en de afstand van uw huidige huurprijs tot deze best passende prijs. Wij vinden het belangrijk dat de huren betaalbaar blijven. Daarom verhogen wij de huren minder dan dat we mogen van het Rijk. Het Rijk geeft ons de mogelijkheid om de huren met gemiddeld 4,1% te verhogen. De gemiddelde huurverhoging die wij vragen is 2,4%.

Huurprijs die past bij kwaliteit van de woning

Sité baseert deze huuraanpassing, net zoals de afgelopen jaren, op de huursombenadering. Bij de huursombenadering krijgt niet iedere woning dezelfde huurverhoging. Woningen die een lage huurprijs hebben in relatie tot de kwaliteit van de woning, kunnen een hogere huurverhoging krijgen dan woningen die al een passende prijs hebben. Het voordeel van de huursombenadering is dat de huurprijs van woningen meer in overeenstemming gebracht kan worden met de kwaliteit van de woning. Voor de huurverhoging kijkt Sité naar de afstand tussen de prijs die zij vindt passen bij een woning en de huurprijs die de huurder op dit moment betaalt. Een deel van onze woningen heeft al een huurprijs die aansluit bij de kwaliteit van de woning, huurders van deze woningen krijgen dan ook geen huurverhoging.
 

Huurverhoging hoger dan inflatie, maar lager dan we mogen vragen van het Rijk

In principe wil Sité de huurverhoging laten aansluiten bij het inflatiecijfer (1,6% in 2019). Dit jaar valt de gemiddelde huurverhoging huurverhoging wat hoger uit (gemiddeld 2,4%). De reden dat deze wat hoger uitvalt dan enkel het inflatiecijfer is dat wij geconfronteerd worden met extra heffingen vanuit de overheid. Wij vinden het niet fair om deze heffing alleen op de schouders van huurders te laten rusten. Daarom bezuinigen wij op onze bedrijfsvoering en kijken we kritisch naar het plannen van grote investeringen zoals renovatie en sloop met vervangende nieuwbouw. Met de gemiddelde huurverhoging van 2,4% komen we hoger uit dan inflatie, maar zitten we nog steeds onder de maximale huurverhoging die we mogen vragen van het Rijk.

 
90% woningen Sité is goedkoop of betaalbaar

Wij zijn er voor mensen met lage inkomens. Wij helpen hen bij het vinden van een passende woning en we investeren in de kwaliteit van onze woningen. 90% van onze woningen is dan ook goedkoop of betaalbaar. Dit zijn woningen met een huurprijs die valt binnen de grenzen voor het aanvragen van huurtoeslag.
 

Huurders vóór 1 mei bericht

Huurders van Sité krijgen vóór 1 mei bericht over de huurverhoging.
 
Meer informatie over de huurverhoging per 1 juli 2019 is hier te vinden.