Hulp voor huurders van bedrijfsonroerendgoed

Sité helpt huurders die in financiële problemen komen door de coronacrisis en daardoor hun huur niet kunnen betalen. Naast hulp aan huurders van sociale huurwoningen, biedt Sité nu ook hulp aan huurders van haar bedrijfsonroerendgoed.

Huur kwijt schelden

Het gaat om huurders die direct getroffen zijn door de coronacrisis en door de overheidsmaatregelen gedwongen zijn tot het staken van hun bedrijfsactiviteiten of vanwege hun specifieke beroep werkzaamheden moeten staken. Wij helpen hen door de huur kwijt te schelden in de periode dat zij hun bedrijfsactiviteiten moeten staken, in eerste instantie tot 20 mei, in afwachting van volgende nieuwe maatregelen en bekijken dan de situatie opnieuw. Ook huurders van bedrijfsonroerendgoed die indirect geraakt worden door de coronacrisis en een omzetverlies van meer dan 80% hebben, helpt Sité door hen de huur kwijt te schelden.
 

Bijdrage leveren aan voorkomen werkloosheid Achterhoek

Met deze aanpak hoopt Sité te helpen voorkomen dat deze bedrijven omvallen, de werkloosheid binnen de Achterhoek toeneemt en daarmee óók toeneemt voor huurders van onze woningen. Sité is niet de enige corporatie binnen de Achterhoek die oplossingen biedt voor huurders van bedrijfsonroerendgoed. Ook de andere Achterhoekse corporaties (ProWonen, Wonion en De Woonplaats), gaan in gesprek met huurders met financiële problemen en zoeken samen naar een oplossing.
 

Hoe Sité huurders van sociale huurwoningen helpt

Huurders van sociale huurwoningen kunnen al jaren rekenen op een helpende hand vanuit Sité. Wanneer huurders in financiële problemen komen, helpen wij. We gaan in gesprek en kijken naar hun financiële situatie, zodat we samen een oplossing kunnen vinden die past. Iedere situatie is uniek en vraagt om een andere oplossing. Wij leveren maatwerk.
 

Ons doel is mensen aan het wonen houden: daar gaan we ver in

Voorbeelden van maatwerkoplossingen zijn: het helpen van de huurder bij het vinden van een woning die beter past bij zijn of haar inkomensplaatje, het treffen van een betalingsregeling, maar óók het aanpassen van de huur voor een bepaalde tijd. Soms halveren we de huur en in uitzonderlijke situaties schelden we de huur zelfs kwijt. Op dit moment hebben 29 huurders zich bij ons gemeld, die door de Coronacrisis een terugval in inkomsten hebben of verwachten en voor wie het betalen van de huur moeilijk wordt. Met hen zijn we in gesprek en zoeken we naar een geschikte oplossing. Wij zetten geen mensen op straat, omdat zij de huur niet kunnen betalen. Ons doel is om mensen aan het wonen te houden. Daar gaan we voor en daar gaan we ver in.