Hulp voor bewoners met verwaarloosde tuin

Prettige wijken door goed onderhouden tuinen

Goed onderhouden tuinen dragen belangrijk bij aan de leefbaarheid van de wijk.  Mensen die hun tuin niet meer kunnen onderhouden, schamen zich daar vaak voor. Met een opgeknapte tuin maken zij weer makkelijker een praatje met hun buren. De samenwerkende organisaties zorgen dat tuinen worden opgeknapt en ook daarna onderhouden. Het doel daarbij is de inwoners zoveel mogelijk de regie terug te geven over hun tuin. De samenwerkende partijen (Sité Woondiensten, Stadskamer, Pauropus en Present Doetinchem) helpen bewoners niet eenmalig, ze zochten naar een permanente oplossing en ondertekenden een intentieverklaring 'Sociaal tuinieren'.  In de pilotfase van dit project was ok de gemeente Doetinchem betrokken.
 

Samenwerking bij aanpak verwaarloosde tuinen

De route binnen het project begint bij de buurtcoach of een hulpverlener. Zij melden verwaarloosde of achterstallige tuinen aan bij Present. Wanneer een tuin zwaar verwaarloosd is, wordt allereerst gekeken of een vrijwilligersteam van Present eenmalig groot onderhoud kan doen. Nelly de Vries, regiodirecteur van Present: “wij zijn goed in het eenmalig mobiliseren van groepen vrijwilligers die een flinke klus willen klaren. Maar bij een aantal tuinen moet er daarna ook onderhoud plaatsvinden. En daar zijn onze partners goed in. Zo versterken we elkaar Bij grotere en zware werkzaamheden wordt samengewerkt met Sité en Pauropus. Els Birkenhäger, directeur-bestuurder bij Sité licht toe: “Een thuis wordt niet alleen gevormd door een woning, maar ook door de woonomgeving. Daarom vindt Sité het belangrijk om, samen met onze netwerkpartners, te kijken wat nodig is om buurten en wijken leefbaar te houden.

Hulp aan bewoners

Indien de bewoner het onderhoud niet zelf kan oppakken, nemen tuinteams van de Stadskamer het reguliere onderhoud over. Nadat het grote opknapwerk heeft plaatsgevonden, zorgen deze teams dat een mooie tuin ook mooi blijft. De bewoner stemt met dit team af hoe vaak het nodig is dat ze langskomen. Hiervoor betaalt hij/zij een kleine bijdrage, eventueel door inzet van punten vanuit het Meedoenarrangement van de gemeente Doetinchem. Het project is bedoeld voor mensen die geen of weinig netwerk hebben, lichamelijke problemen en/of weinig inkomen hebben, en begeleiding krijgen van een buurtcoach of andere professional.