Honderdduizenden huurders in Noord- en Oost-Nederland dupe van SCHEEF beleid

Circa 40 woningcorporaties in Noord- en Oost-Nederland luiden de noodklok! Er heerst een andere wooncrisis in Noord- en Oost-Nederland. Het antwoord op de wooncrisis in dit deel van ons land is niet méér bouwen, maar ánders bouwen, verbouwen en het kunnen investeren in leefbaarheid. Woningcorporaties doen wat ze kunnen en werken volop samen met lokale en regionale partners. Maar middelen en mogelijkheden schieten tekort. De wooncrisis in Noord- en Oost-Nederland kunnen we alleen bestrijden als Den Haag corporaties meer ruimte geeft. Beleidsruimte om regionaal en lokaal maatwerk te leveren. Ruimte om te investeren in leefbaarheid. En financiële ruimte door de lastendruk van corporaties te verlagen. Zo maken we het ook mogelijk dat miljoenen mensen uit Drenthe, Friesland, Groningen Twente en de Achterhoek in prettig leefbare wijken of dorpen kunnen wonen!  

Andere woningen nodig: grootschalige transformatie financieel niet mogelijk

De dynamiek in Noord- en Oost-Nederland is totaal anders dan in de Randstad. Op veel plekken hebben we te maken met driedubbele vergrijzing: mensen worden ouder, er worden méér mensen oud en er vertrekken meer jongeren dan erbij komen. Op veel plekken waar het inwonertal stabiliseert of zelfs afneemt, dreigt leegstand. Dat proberen we zoveel mogelijk te beperken. Daarvoor slopen we soms meer woningen dan dat we terugbouwen. Of we slopen zonder iets terug te bouwen. Dat heeft grote financiële gevolgen. Transformatie van woningen heeft impact op de financiën van woningcorporaties in Noord- en Oost-Nederland’, vertelt John Olde Olthof, directeur-bestuurder bij Reggewoon. Hij legt uit: ‘Nieuwe woningen leveren geld op, transformatie van bestaande woningen niet: de lening die we nodig hebben, is hoger dan de extra waarde die we toevoegen aan het huis. We teren simpelweg in op ons vermogen. Er is te weinig geld om deze grootschalige transformatie mogelijk te maken’. Els Birkenhäger, directeur-bestuurder van Sité Woondiensten vult aan: ‘Daarom is het scheef dat de korting op de verhuurderheffing alleen geldt bij het bouwen van nieuwe huizen. Deze korting is juist hard nodig voor de transformatie van huizen!’
 

Voorzieningenniveau daalt: ruimte om te investeren in leefbaarheid

Het voorzieningenniveau daalt in Noord- en Oost-Nederland. Zorgorganisaties en bijvoorbeeld ook huisartsenpraktijken trekken zich terug, omdat zij in landelijke gebieden niet rendabel kunnen opereren. En dat terwijl er steeds meer mensen zorg nodig hebben. Ook het voortbestaan van belangrijke sociale voorzieningen - zoals buurthuizen, dagbestedingen en verenigingen - staat onder druk. Er zijn steeds minder mensen die zich ervoor kunnen inzetten en inkomsten lopen terug. Bothilde Buma, directeur-bestuurder van Woonservice Drenthe vertelt: ‘Als corporaties voelen we ons niet alleen verantwoordelijk voor de woningen, maar ook voor de woonomgeving van onze huurders. We willen niet alleen investeren in stenen, maar ook in leefbaarheid. We doen wat we kunnen en werken volop samen met lokale en regionale partners. Maar onze middelen en mogelijkheden schieten tekort. De wooncrisis in onze regio kunnen we alleen bestrijden als Den Haag ons meer ruimte geeft’.  
 

Geef ons ruimte!

Bert Moormann, directeur-bestuurder bij Domesta licht toe welke ruimte de woningcorporaties nodig hebben: ‘Geef ons beleidsruimte en maak het mogelijk dat we regionaal en lokaal maatwerk kunnen leveren. Maak regels minder rigide, procedures eenvoudiger en beslistermijnen korter. En geef corporaties de ruimte om te investeren in leefbaarheid. Maak het mogelijk dat alle huurders in Noord- en Oost-Nederland – van 0 tot 100 – prettig, betaalbaar en veilig in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen’.
 
De woningcorporaties uit Noord- en Oost-Nederland vragen niet alleen om ruimte in beleid, maar vragen ook om de lastendruk te verlagen, juist omdat de korting op de verhuurderheffing alleen geldt op nieuwbouw en niet voor de transformatie van woningen. In Noord- en Oost-Nederland is de lastendruk daarom extra hoog en de opgaven zijn groot. Els Birkenhäger, directeur-bestuurder bij Sité Woondiensten vertelt: ‘Het is hartstikke scheef dat mensen met de laagste inkomens in Nederland extra belasting moeten betalen via een huurwoning, middels de verhuurderheffing’. Rein Swart, directeur-bestuurder bij Accolade vult aan: ‘Geef ons financiële ruimte en schaf de verhuurderheffing af. Deze heffing gaat rechtstreeks ten koste van onze investeringen. Terwijl die hard nodig zijn voor mensen die op een passend en duurzaam huis wachten. We vragen dus niet om extra geld, maar om lastenverlichting’.
 

Bouwen aan een toekomt voor honderdduizenden huurders

De woningcorporaties in Noord- en Oost-Nederland doen een dringend beroep op Den Haag: geef ons de ruimte om ons gebied leefbaar te houden en om letterlijk te kunnen bouwen aan een goede toekomst voor honderdduizenden huurders. 

Kijk voor meer informatie op www.scheefbeleid.nl