Groot onderhoud en renovatie voor hofje Brouwerskamp

[08-11-2022] Sité heeft besloten om groot onderhoud en renovatiewerkzaamheden uit te gaan voeren aan het hofje Brouwerskamp in Doetinchem. Bewoners zijn hier begin deze week over geïnformeerd.  

Begin van het jaar hebben we gesprekken gevoerd met de bewoners van het wederopbouwwijkje uit 1951. Hieruit kwam naar voren dat het fijn wonen is aan het Brouwerskamp. Ook hebben we diverse onderzoeken laten uitvoeren naar de technisch staat van de woningen. Uit de gesprekken met bewoners en de uitkomsten van de onderzoeken blijkt dat onderhoud en renovatie de beste optie is voor de 28 woningen en 8 appartementen. Dit sluit tevens aan bij de monumentenstatus die het hofje in september dit jaar kreeg van de gemeente Doetinchem. 

Sité gaat nu, samen met bewoners aan de slag om de woningen technisch weer op peil te krijgen. Ook worden de woningen verduurzaamd. De aanpak sluit aan bij de ambitie van Sité om het energieverbruik van haar woningvoorraad sterkt terug te dringen en zo bij te dragen aan een duurzamere samenleving.