Energieadvies, hulp bij klussen in tuin en workshop vitaliteit voor huurders Sité

[10-10-2022] Zaterdag 8 oktober organiseerde Sité Woondiensten samen met partners een huurdersdag. ‘Bij ons is iedere dag huurdersdag’, vertelt Els Birkenhäger directeur-bestuurder bij Sité Woondiensten, ‘maar we zetten graag een extra stap voor onze huurders’. Daarom zette een groep van circa 50 Sité collega’s afgelopen zaterdag, samen met onze partners Present, Sport-ID, gemeente Doetinchem, Buurtplein BV en Agem Energieloket, zich op hun vrije dag in om huurders in de wijken De Huet en Dichteren te voorzien van energieadvies aan huis, hulp te bieden bij een eenmalige tuinklus en hen mee te nemen in een vitale levensstijl.

Energieadvies aan huis

Op zaterdag 8 oktober gingen de eerste bespaarcoaches van Agem Energieloket op pad om energiebesparende tips te geven aan huurders van Sité in de gemeente Doetinchem. Dat deden zij niet alleen, maar samen met collega’s van Sité die ter plekke konden helpen bij het aanbrengen van energiebesparende maatregelen. Tijdens de gesprekken die ontstonden, werden waardevolle tips uitgewisseld over waar bewoners zelf invloed op hebben om energie te besparen. Wilt u ook graag hulp van een energiecoach? Meld u dan aan bij Bureau voor Financiële Ondersteuning van de gemeente Doetinchem via telefoonnummer 0314-377 377. Lijkt het u leuk om aan de slag te gaan als vrijwillige bespaarcoach en anderen te helpen met energiebesparing? Meld u dan aan bij  Agem Energieloket.
 

Betaalbaar wonen in tijden van financiële druk

‘Wij vinden het belangrijk dat alle huurders van Sité betaalbaar wonen’, vertelt Els Birkenhäger. Ze vervolgt: ‘De stijgende energieprijzen zorgen voor meer financiële druk bij onze huurders. We doen jaarlijks veel om onze woningen voor te bereiden op de toekomst, zoals het verduurzamen van circa 200 tot 250 woningen per jaar. Denk daarbij aan het isoleren van woningen, het aanbrengen van zonnepanelen en het elektrisch koken bij keukenvervanging’. Tegelijkertijd moet Sité ook realistisch zijn: ‘we kunnen niet alle woningen met een laag energielabel tegelijk energiezuinig maken’. Daarom doet Sité meer dan enkel het verduurzamen van vele woningen per jaar, ook biedt de Doetinchemse corporatie huurders hulp om hun inkomsten te vergroten door ze te wijzen op regelingen en toeslagen waar zij voor in aanmerking komen en waar ze zelf vaak geen weet van hebben. Zo werkt Sité nauw samen met diverse partners binnen ‘De Rondkomers’, een samenwerkingsverband tussen verschillende organisaties in Doetinchem, waarbij de handen ineengeslagen worden om te werken aan zo min mogelijk financiële zorgen voor alle Doetinchemmers. Het aanvullend geven van energieadvies aan huis door energiebespaarcoaches van Agem Energieloket is een zeer waardevolle aanvulling in deze tijd.
 

Handen uit de mouwen in de tuin

Ook ging een groep Sité collega’s, op zaterdag 8 oktober, samen met vrijwilligers van Present aan de slag bij een aantal huurders van Sité in de wijk De Huet in Doetinchem, om ze te helpen hun tuin weer op orde te krijgen. Nelly de Vries, directeur Present Achterhoek, vertelt: ‘Het is fijn én belangrijk om mensen te kunnen helpen bij het opknappen van hun tuin, omdat ze dat zelf – om wat voor reden dan ook – niet lukt. Het lijkt een simpele klus, maar het brengt zoveel meer dan dat. Het is voor mensen vaak een hernieuwde start om fijn te wonen en om weer regie te kunnen pakken in hun eigen leven’. Ze vervolgt: ‘Afgelopen zaterdag bracht veel leuke gesprekken op gang tussen vrijwilligers en huurders met als eindresultaat opgeruimde en opgeknapte tuinen’. Leontine Brussen, vanuit Sité organisator van de huurdersdag op 8 oktober, haakt hier op in: ‘Het is voor ons heel waardevol om met een grote groep collega’s in gesprek te zijn met huurders. Voor hen doen we het uiteindelijk. Horen wat er bij hen speelt en leeft geeft ons weer handvatten om ons werk nog beter te kunnen doen’. Els Birkenhäger is blij met de samenwerking tussen Sité en Present, ze vertelt: ‘Een fijn thuis is de basis voor een fijn leven. Daarom werken wij aan een fijn thuis met en voor onze huurders’. Ze vervolgt: ‘Soms groeit het mensen, door omstandigheden, boven het hoofd. Het lukt ze dan niet om hun huis of tuin op te knappen, terwijl dat wel nodig is. In dit soort situaties werken we nauw samen met Present. Zij hebben een poule van vrijwilligers beschikbaar om mensen te helpen bij een klus. Zo werken we samen aan een fijn thuis!’
 

Workshop vitaliteit

Naast energieadvies aan huis en hulp bij een eenmalige tuinklus, bood Sité zaterdag 8 oktober een workshop vitaliteit aan (oudere) huurders, in samenwerking met Sport-ID en het Wijknetwerk. Huurders van verschillende senioren complexen in de wijk Dichteren en de Huet werden hiervoor uitgenodigd. Hen werd onder andere een jeu de boules workshop aangeboden, evenals informatie en mogelijkheden voor senioren om (meer) in beweging te zijn. ‘De samenleving vergrijst, ook in de Achterhoek. Een vitale levensstijl draagt bij om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen wonen’, vertelt Els Birkenhäger. Sité werkt daarom samen met Sport-ID om bij te dragen aan het welzijn voor (oudere) huurders. ‘Het was een leuke ochtend, waarbij ontmoeting en meedoen centraal stond en waar we mensen hebben kunnen enthousiasmeren voor verschillende vormen van sport en bewegen,’ vertelt Maurice Tepperik, bestuurder bij Sport-ID.
 
“Ik ben blij verrast uitgenodigd te worden voor de huurdersdag van Sité. Op dit moment wordt het complex waarin ik woon gerenoveerd en ik kijk uit naar het eindresultaat. Ook heb ik wat tips voor Sité, die kan ik vandaag mooi meegeven. Ik vind het waardevol dat Sité verder kijkt dan enkel de verhuur van een woning, want wonen is zoveel meer dan dat.” Aldus een bewoonster van het Rode Kruisplein te Doetinchem.
 

Samen het verschil maken

‘Wij geloven dat we samen het verschil kunnen maken’, vertelt Els Birkenhäger. Ze vervolgt: ‘onze droom is dat ieder mens een fijn leven heeft. Een belangrijk onderdeel daarvan is een fijn thuis. Vanuit onze deskundigheid rond een fijn thuis, verbinden we wonen aan andere levensdomeinen, zoals inkomen, onderwijs, gezondheid, werk en veiligheid. Dit doen we door vitale coalities te sluiten met partners’. Sité werkt daarom nauw samen met tal van partners om samen te werken aan een fijn thuis en een fijn leven voor haar huurders.