Claus Martinot vertrekt bij Sité Woondiensten en gaat met pensioen

Directeurbestuurder Claus Martinot gaat met pensioen. Hij bestuurde ruim 12 jaar de woningcorporatie die actief is in de gemeenten Doetinchem en Bronckhorst.

“Onder aanvoering van de 65- jarige voormalige directeur van de dienst Bouwen en Wonen van de gemeente Leiden, is Sité Woondiensten uitgegroeid tot een financieel gezonde sociale huisvester”, aldus voorzitter van de Raad van Commissarissen Mike Gries. “Sité keerde onder zijn bewind terug naar de core- business: sociale huisvesting en contact met huurders. Investeren in dure woningen en koopproducten werden bijvoorbeeld afgeschaft. Met beperkte huurverhoging, verlaging van de bedrijfslasten, strak incassobeleid, laatste kans-beleid en renovatie van bestaande woningen staat betaalbaar wonen hoog op de agenda in Doetinchem, Bronckhorst en de Achterhoek. En mede door zijn inzet, lukte het om in 2014 bijna 500 sociale huurwoningen van Vestia te behouden voor de regio. Als voorzitter van de Achterhoekse corporaties zette hij krimp vroegtijdig op de regionale agenda”.      

Els Birkenhäger per 1 november opvolger Martinot
De huidige manager Wonen en Strategie, Els Birkenhäger, van de woningcorporatie volgt Martinot per 1 november 2018 op. “Claus Martinot heeft mij aan het begin van het jaar kenbaar gemaakt dat hij met pensioen gaat”, aldus Mike Gries. “Tijdens de sollicitatieprocedure, kwam Birkenhäger als beste kandidaat uit de bus. Samen met Martinot staat ze als manager Wonen en Strategie aan de basis van onze meerjarenkoers en werkt ze al samen met onze partners. We zijn ervan overtuigd dat ze met haar ervaring en bestuurlijke kwaliteiten een belangrijke bijdrage zal leveren aan de volkshuisvesting in de Achterhoek.”