Buurtbemiddeling lost al 25 jaar burenruzies succesvol op

[16-09-2021] Buurtbemiddeling bestaat 25 jaar in Nederland. Er werden in deze jaren 180.000 conflicten tussen buren gemeld bij de buurtbemiddelingsorganisaties. Ook in onze buurten werken we al veel jaren samen met Buurtbemiddeling. Buurtbemiddeling heeft een positief effect op de leefbaarheid in buurten.

Buurtbemiddeling verbetert de leefbaarheid
Buurtbemiddeling verbetert de sociale samenhang en gemeenschapszin in buurt. En bewoners voelen zich na een bemiddeling zelfredzamer. Als je een conflict hebt met je buren, dan zit je thuis niet lekker meer op de bank. Soms verziekt een burenruzie zelfs je dagelijks leven of beïnvloedt het je werk. De getrainde bemiddelaars zorgen dat buren samen een oplossing vinden voor hun conflict.

​Buurtbemiddeling is onmisbaar
Uit onderzoek blijkt dat Buurtbemiddeling de ervaren overlast vermindert, de kans op escalatie tot strafbare feiten verkleint en het gevoel van veiligheid en leefbaarheid vergroot. Bovendien heeft het een positief effect op de gezondheid van mensen omdat het bijdraagt aan het verminderen van stress. Ook in onze regio zien we mooie resultaten. Daarom werken onze collega’s nauw samen met de bemiddelaars van Buurtbemiddeling. 

Meer informatie?
Kijk voor meer informatie over Buurtbemiddeling of hoe om te gaan met burenruzie op www.buurtplein.nl of www.problemenmetjeburen.nl

Bekijk de pdf 25 jaar Buurtbemiddeling