Burgerinitiatief leidt tot nieuwe schuren

Dinsdag 13 november vierde Sité Woondiensten, samen met de bewoners en met Spectrum, de oplevering van 13 schuurtjes in straten rondom het Van Zadelhoffplein in Doetinchem. De schuren kwamen er mede dankzij de inzet van de bewoners zelf. Sité, Spectrum en de buurtcoach ondersteunden het initiatief in de vorm van geld, begeleiding en meedenken.

De woningen van de dertien bewoners aan Nieuweweg, Van Zadelhoffplein, Spijkmanstraat en Velsinkstraat in Doetinchem beschikten wel over een inpandige berging, maar niet over een schuur. Terwijl daarvoor genoeg ruimte was in de diepe tuinen. De bewoners namen daarom zelf het initiatief om schuren te bouwen.
 
Ideeën omzetten in actie
Els Birkenhäger, directeur Sité, is blij met het bewonersinitiatief. “Dit soort initiatieven ondersteunen we graag. Het past helemaal in ons streven om in gesprek te zijn met onze huurders en hen te helpen om hun eigen ideeën om te zetten in actie.” Zo verliep het ook in dit project. “De bewoners wilden graag schuren, dus wij hebben ze gevraagd om zelf met plannen te komen. Samen met Spectrum en de buurtcoach hebben we de realisatie mede mogelijk gemaakt", aldus Els.
 
Handen uit de mouwen

De bewoners voerden de regie en deden een groot deel van de uitvoering. Spectrum (onderdeel van de Leefbaarheidsalliantie) was onmisbaar bij het begeleiden van de bewoners. Daarbij deinsden zij er niet voor terug om ook zelf de handen uit de mouwen te steken. De buurtcoach dacht mee en zorgde voor vergaderruimte. Sité hielp in praktische zin bij het opstellen van kwaliteitseisen, het aanvragen van vergunningen en het voorzien van de schuren van elektriciteit. Ook stelde Sité voorwaarden aan materiaalkeuze, zodat de schuren de toets van duurzaamheid kunnen doorstaan.