Bewoners Leerinkstraat geïnformeerd over sloop- en onderhoudsplannen

[29-11-2022]

Sité gaat de 3 flats aan de Leerinkstraat 2 t/m 144 in Doetinchem slopen en vervangen door moderne, duurzame, levensloopbestendige nieuwbouw. De 3 flats die ernaast staan, aan de Leerinkstraat 146 t/m 288, krijgen groot onderhoud. We hebben de bewoners van de 6 flats maandag 28 november persoonlijk geïnformeerd over de plannen. 

De 3 flats waar we groot onderhoud gaan uitvoeren, zijn zeer geschikt voor mensen met een kleine portemonnee, een- en tweepersoonshuishoudens en starters op de woningmarkt.  De huidige vraag naar dit type woning is groot. Daarom hebben we ervoor gekozen om bij deze woningen groot onderhoud uit te voeren. 

De 3 andere flats zijn van mindere kwaliteit, onder andere door het ontbreken van liften. Er zijn in de toekomst steeds meer woningen nodig voor ouderen. Maar het bleek te duur om deze 72 appartementen op peil te krijgen voor die ouder wordende doelgroep. Dan is sloop en vervangende nieuwbouw het alternatief. Een aanpak die overigens ook geregeld werd genoemd door bewoners tijdens eerdere gesprekken met bewoners. Sloop-nieuwbouw geeft ons ook de mogelijkheid om nieuwe moderne, duurzame en levensloopbestendige woningen toe te voegen aan de woningvoorraad van Doetinchem. 

De komende tijd voeren we gesprekken met bewoners over hun woonwensen en over de uitvoering van het groot onderhoud.