Betalingsproblemen? Wij bieden maatwerkoplossingen

De Achterhoekse corporaties willen dat huurders goed en betaalbaar kunnen wonen. Wanneer een huurder betalingsproblemen heeft, bieden wij maatwerkoplossingen. Aedes en de Woonbond hebben eind 2018 samen afspraken gemaakt in het sociaal huurakkoord met als doel de betaalbaarheid voor huurders te verbeteren. De voorgenomen maatwerk afspraken tussen Aedes en de Woonbond zijn te algemeen. Wij zien meer voordelen in persoonlijke maatwerkafspraken met onze huurders.

Betalingsproblemen? Wij laten u niet in de kou staan

Huurders die om wat voor reden dan ook moeite hebben met het betalen van de huur, helpen wij bij het vinden van een passende maatwerkoplossing. Dit doen we al jaren. We gaan in gesprek en luisteren naar uw verhaal. Ons doel is om mensen aan het wonen te houden. Daar gaan we voor en daar gaan we heel ver in. Zonder daarbij de verantwoordelijkheid van uzelf over te nemen.

We zijn coulant

We zijn coulant en zetten géén mensen uit huis wanneer zij de huur niet kunnen betalen, als gevolg van de coronacrisis. We werken nauw samen met onze partners: de gemeente, Buurtplein B.V. en zorgorganisaties. Er is niet één oplossing, iedere situatie is uniek en vraagt om een andere aanpak. Dit geld voor betalingsproblemen, maar ook voor andere situaties.

Graag contact? Wij helpen u telefonisch

Wij zijn er voor u, óók tijdens deze coronacrisis. Wij helpen u graag telefonisch. U kunt op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 contact met ons opnemen via (0314) 37 20 00.

Bewonersvereniging Siverder omarmt maatwerkaanpak

Bewonersvereniging Siverder omarmt onze maatwerkaanpak en heeft Sité gevraagd dit breed te delen, zodat u ons weet te vinden waar nodig. Uiteraard brengen wij onze maatwerkaanpak graag bij u onder de aandacht.  
 

Maatregelen voor betaalbare woningen

De Achterhoekse corporaties doen al veel om de woonlasten te verlagen. Zo vragen de Achterhoekse corporaties beduidend minder dan de huurprijs die zij maximaal mogen vragen. Daarnaast worden betaalbare energiezuinige woningen gebouwd en bestaande woningen verduurzaamd, waarbij de stijging van de huurprijs altijd lager is dan de besparing op de energielasten. Tot slot zetten wij actief in op het voorkomen van huurachterstanden door goede en laagdrempelige voorlichting over budgetbeheer.