Achterhoekse woningcorporaties bieden 3.000 oudere huurders sociale alarmering

De Achterhoekse woningcorporaties Sité, Wonion, ProWonen en De Woonplaats gaan de sociale alarmering van Leefsamen aanbieden bij 3.000 huishoudens met senioren. Bij een incident of panieksituatie worden hiermee naasten automatisch gealarmeerd via een app. De corporaties werken hierbij nauw samen met Zlimthuis, Leefsamen en De Naobers onder de noemer ‘Zlimsamen’. Het initiatief wordt mede mogelijk gemaakt dankzij financiering door de Regiodeal en de provincie Gelderland. Het project wordt verder ondersteund door Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland.

Het aantal ouderen in Nederland groeit. In de Achterhoek is de vergrijzing zelfs groter dan in de rest van Nederland. De groeiende groep ouderen woont veelal zelfstandig in een eengezinswoning. Zij hechten belang aan hun zelfstandigheid, maar soms hebben zij geen alternatief om elders te wonen. De verpleeghuisplaatsen in Nederland zijn beperkt en het overheidsbeleid is er al jaren op gericht om mensen langer zelfstandig thuis te laten wonen.

Kracht van gezamenlijke aanpak

De Achterhoekse woningcorporaties vinden het belangrijk dat hun oudere huurders veilig en comfortabel zelfstandig kunnen blijven wonen. Met Zlimsamen streven zij ernaar om 3.000 oudere huurders aan te sluiten op de sociale alarmering van Leefsamen. Deze uitrol is een vervolg op het project ‘Leefsamen Achterhoek’ dat werd geïnitieerd door Vereniging van Dorpshuizen en Kleine Kernen Gelderland (DKK). Toen werden in een jaar tijd meer dan 1.000 huishoudens voorzien van de sociale alarmering. Ander onderdeel van de aanpak Zlimsamen is een woonscan die de huurder informeert over mogelijkheden op het gebied van langer zelfstandig wonen.
 

Sociale alarmering

De huurwoning van senioren die deelnemen, wordt voorzien van melders die een beginnende brand, een inbraak of inactiviteit (bijvoorbeeld door een val) registreren. Met de paniekknop kan de bewoner ook zelf alarm slaan. De kinderen en buren worden dan automatisch gebeld of ontvangen een melding op hun smartphone via de app. De sociale alarmering van Leefsamen versterkt naoberschap en de ‘samenredzaamheid’ van de buurten en dorpen. Ouderen kunnen daardoor in hun eigen sociale omgeving, met behoud van zelfregie en beter ondersteund, veiliger en langer thuis wonen.
 

Aanpak per woningcorporatie

Sité, Wonion, Prowonen en De Woonplaats hebben elk een eigen aanpak en planning voor de uitvoering van het project. Een aantal corporaties biedt de sociale alarmering aan in combinatie met aanvullende voorzieningen die de huurder kunnen ondersteunen bij het zelfstandig wonen. Huurders die in aanmerking komen voor het aanbod, ontvangen een persoonlijk bericht van hun woningcorporatie. Met dit project dragen de Achterhoekse woningcorporaties hun steentje bij aan langer zelfstandig wonen in de regio.