Achterhoekse corporaties gaan naar één gezamenlijk beleid voor verdelen sociale huurwoningen

[20-12-2022] De drie Achterhoekse corporaties Wonion, ProWonen en Sité Woondiensten lanceren 10 januari 2023 een nieuw systeem met eenzelfde beleid en regels voor het verdelen van sociale huurwoningen via www.thuisindeachterhoek.nl. Transparantie, keuzevrijheid en rechtvaardigheid zijn de waarden die richtinggevend zijn geweest om te komen tot een nieuw systeem met bijbehorende nieuwe website, app en logo. Vanaf 10 januari 2023 kunnen woningzoekenden die op zoek zijn naar een sociale huurwoning in de Achterhoek terecht op de vernieuwde website van Thuis in de Achterhoek.

Lang gekoesterde wens
Met de lancering van een totaal vernieuwd www.thuisindeachterhoek.nl, gaat een lang gekoesterde wens van de Achterhoekse corporaties in vervulling. “Tien jaar geleden hebben we samen, met de lancering van thuisindeachterhoek.nl, gezorgd dat er één website en woonruimteverdeelsysteem is voor sociale huurwoningen in de Achterhoek. Nu gaan we daarin nog een stap verder, door eenzelfde beleid en dezelfde regels te hanteren”, vertelt Els Birkenhäger, directeur-bestuurder van Site Woondiensten en tevens voorzitter van de Achterhoekse corporaties. Ze vervolgt: “We willen woningzoekenden zoveel mogelijk keuzevrijheid, eenvoud, uniformiteit en transparantie bieden. Daarom hebben we de afgelopen periode hard gewerkt aan een vernieuwd ThuisindeAchterhoek.nl, met zo min mogelijk regels.
 
Beschikbare woningaanbod optimaal inzetten
De corporaties beseffen dat in de huidige tijd, met een groeiende druk op de woningmarkt, het vernieuwde woonruimteverdeelsysteem de schaarste niet oplost. “Wel kunnen we het beschikbare woningaanbod zo optimaal mogelijk inzetten”, vertelt Birkenhäger. Koen Pillen, manager Wonen bij Wonion, licht toe: “Dat doen we bijvoorbeeld door de doorstroming (verhuisketens) te bevorderen. Een manier waarop we dat doen is door een combinatie van verdelingsmodellen te gebruiken”. Van de geadverteerde woningen gaan de corporaties straks 80% aanbieden op basis van inschrijftijd en 20% op basis van loting. “Een andere manier om dat te realiseren is door woningzoekenden na verhuizing hun inschrijftijd te laten behouden. Dat is in het huidige systeem niet zo. Door het behoud van inschrijftijd, geven we woningzoekenden, de mogelijkheid sneller door te stromen naar een meer passende woning. Zij laten vervolgens een woning achter voor iemand anders en zo komt de verhuisketen op gang”, aldus Pillen.
 
Huurdersverenigingen en woningzoekenden hebben meegedacht
Voorafgaand aan de lancering van de vernieuwde website van Thuis in de Achterhoek is een zorgvuldig traject vooraf gegaan, waarin de corporaties samen met de verschillende huurdersverenigingen hebben gesproken over welke waarden en doelen als uitgangspunt dienen voor het verdelen van sociale huurwoningen. Ook hebben de corporaties de mening van woningzoekenden opgehaald, door een enquête te verspreiden over de website en manier van toewijzing onder ruim 1.500 woningzoekenden. Mede op basis van deze uitkomsten, zijn Wonion, ProWonen en Sité Woondiensten gekomen tot één gezamenlijk beleid en zelfde regels voor het verdelen van sociale huurwoningen.
 
Vernieuwde website en app
Zo bleek dat het gebruik van verschillende toewijzingsmodellen wordt gewaardeerd door woningzoekenden. Daarom blijven de corporaties een combinatie van verschillende modellen gebruiken en hebben ze wat aangepast in de verhouding. Ook wordt de huidige website van Thuis in de Achterhoek gewaardeerd door woningzoekenden. Vanuit dit gegeven hebben de corporaties dan ook ingezet op het optimaliseren van de huidige website www.thuisindeachterhoek.nl en voegen ze daar een app aan toe om het woningzoekenden nog makkelijker te maken. ‘De vernieuwde website en app maken het zoeken naar een huurwoning nog makkelijker, zodat woningzoekenden er snel hun weg weten te vinden’, vertelt Sandra Teselink, medewerker Huren & Kopen bij ProWonen. De nieuwe website gaat 10 januari 2023 live en de app is ongeveer een week later beschikbaar in de Playstore.
 
Overgangsperiode
Om de overgang naar het nieuwe systeem mogelijk te maken, is de website van Thuis in de Achterhoek van 30 december tot aan de livegang van de nieuwe website op 10 januari 10.00 uur, even niet beschikbaar. Mensen die ingeschreven staan bij Thuis in de Achterhoek krijgen deze week bericht over het vernieuwde Thuis in de Achterhoek. Zij kunnen hun inschrijving opnieuw activeren in het nieuwe systeem, waarbij ze hun inschrijftijd behouden, om zo ook gebruik te kunnen maken van de app.  
 
Effecten van beleid blijven monitoren
Vanaf 10 januari kunnen woningzoekenden het actuele aanbod sociale huurwoningen van Wonion, ProWonen, Sité Woondiensten (de drie initiatiefnemers) en Woonzorg Nederland vinden op www.thuisindeachterhoek.nl en op deze woningen reageren. Daarnaast is ook het actuele woningaanbod in de Achterhoek van corporatie De Woonplaats zichtbaar. Het reageren op deze woningen gaat via hun eigen woonruimteverdeelsysteem in Twente. Op deze manier laten de corporaties een compleet aanbod van sociale huurwoningen in de Achterhoek zien op www.thuisindeachterhoek.nl. ‘Wij lanceren een systeem, waarvan we op dit moment denken, dat dit het meest gunstig is voor woningzoekenden. Tegelijkertijd blijven we graag leren en daarom toetsen en meten we de effecten van ons beleid, zodat we ook in de toekomst de juiste informatie hebben op basis waarvan we goede keuzes kunnen maken voor het in de markt zetten van onze woningen’, vertelt Birkenhäger.