Nieuws

Meerjarenkoers Sité 2018-2021 geactualiseerd

Eind 2017 stelde Sité haar meerjarenkoers, Koers Sité 2018-2021, op. Zoals we toen voor ogen hadden, is de meerjarenkoers dynamisch. Dit houdt concreet in dat de koers overeind blijft, maar dat we deze jaarlijks actualiseren.

Lees meer

Ook het planmatig onderhoud pakken we weer op!

Twee weken geleden hebben we de reparatieverzoeken weer opgepakt. En dat gaat gelukkig heel goed! We merken dat zowel huurders als vakmannen zich goed aan de veiligheidsmaatregelen houden en dat iedereen het prettig vindt om zo normaal mogelijk door te werken mét in acht name van de veiligheidsmaatregelen van het RIVM. Nu is het tijd om ook het onderhoud op te pakken dat jaarlijks wordt ingepland.

Lees meer

Hulp voor huurders van bedrijfsonroerendgoed

Sité helpt huurders die in financiële problemen komen door de coronacrisis en daardoor hun huur niet kunnen betalen. Naast hulp aan huurders van sociale huurwoningen, biedt Sité nu ook hulp aan huurders van haar bedrijfsonroerendgoed.

Lees meer

Verhuurderheffing afschaffen en gelden investeren in woon- en bouwimpuls Achterhoek

Vandaag presenteerden VNG, de Woonbond en Aedes de resultaten van het onderzoek naar de gevolgen van de verhuurderheffing voor de sociale woningmarkt. De verhuurderheffing is een belasting op sociale huurwoningen, die woningcorporaties betalen en daarmee dus wordt opgebracht door de huurder van de sociale huurwoningen in Nederland. Zonder deze heffing hadden de Achterhoekse corporaties duizenden woningen extra kunnen renoveren en verduurzamen en daarmee nóg meer kunnen investeren in goede, comfortabele en energiezuinige woningen voor huurders in de Achterhoek. De Achterhoekse corporaties pleiten voor het stoppen van de verhuurderheffing, zodat deze gelden geïnvesteerd kunnen worden in verbouw van woningen in de Achterhoek, wat zorgt voor: een fijn thuis voor huurders, duurzame woningen met betaalbare woonlasten (wat weer bijdraagt aan het behalen van de klimaatdoelstellingen van het Rijk) én een impuls om de bouw door de crisis te helpen.

Lees meer

Sité haalt óók tijdens coronacrisis wensen en ideeën van huurders op

Juist tijdens deze coronacrisis, waarin het leven zich voornamelijk thuis afspeelt, vinden wij het belangrijk dat huurders goed en prettig wonen. Daarom investeert Sité in onderhoud, renovatie en verduurzaming van onze woningen. Daarbij vinden wij het belangrijk om te luisteren naar de wensen en ideeën van onze huurders. Daar waar mens-tot-mens contact door de coronacrisis niet mogelijk is, zoeken we naar alternatieve manieren aan om de inbreng van bewoners mee te nemen in onze plannen. En dat is gelukt!

Lees meer

Al 1.400 woningen voorzien van PV-panelen

Wij maken onze woningen klaar voor de toekomst en investeren daarbij in energiezuinige maatregelen. Eind 2019 stond de teller geplaatste PV-panelen op 2.200. Dit zijn panelen, maar op hoeveel woningen van Sité liggen al zonnepanelen? Inmiddels hebben wij al bij 1.400 woningen PV-installaties geplaatst. Ook onze flats maken we energiezuinig bij onderhoud en renovatie.

Lees meer
7 van 17