Nieuws

Twee flats Beethovenlaan in 2022 gesloopt

Sité gaat in 2022 de twee flats aan de Beethovenlaan 129 t/m 255 in Doetinchem slopen. Hierover zijn de bewoners van deze complexen vorige week geïnformeerd. Bij de renovatie van de vier flats aan de Beethovenlaan in 2013 spraken wij al het voornemen uit om deze flats op termijn te slopen. Door de technische staat van deze flats bleek grootschalige renovatie hier niet mogelijk. Op 1 juni gaat het plan voor herhuisvesting van start dat in overleg met Bewonersvereniging Siverder tot stand is gekomen.

Lees meer

Sité en Present breiden hulp uit aan huurders die het nodig hebben

Present en Sité slaan de handen ineen om hulp te bieden aan huurders van Sité in de gemeente Bronckhorst. Het gaat om hulp aan huurders met weinig financiële middelen en zonder een sociaal netwerk van vrienden en familie om zich heen, die hen kunnen helpen. De vrijwilligers bieden praktische hulp en kunnen zo een verschil maken in een uitzichtloze situatie. Al eerder sloten Sité en Present een samenwerkingsovereenkomst af voor de gemeente Doetinchem. De samenwerkingsovereenkomst voor de gemeente Bronckhorst is voorlopig aangegaan voor een periode van drie jaar.

Lees meer

Meerjarenkoers Sité 2018-2021 geactualiseerd

Eind 2017 stelde Sité haar meerjarenkoers, Koers Sité 2018-2021, op. Zoals we toen voor ogen hadden, is de meerjarenkoers dynamisch. Dit houdt concreet in dat de koers overeind blijft, maar dat we deze jaarlijks actualiseren.

Lees meer

Ook het planmatig onderhoud pakken we weer op!

Twee weken geleden hebben we de reparatieverzoeken weer opgepakt. En dat gaat gelukkig heel goed! We merken dat zowel huurders als vakmannen zich goed aan de veiligheidsmaatregelen houden en dat iedereen het prettig vindt om zo normaal mogelijk door te werken mét in acht name van de veiligheidsmaatregelen van het RIVM. Nu is het tijd om ook het onderhoud op te pakken dat jaarlijks wordt ingepland.

Lees meer

Hulp voor huurders van bedrijfsonroerendgoed

Sité helpt huurders die in financiële problemen komen door de coronacrisis en daardoor hun huur niet kunnen betalen. Naast hulp aan huurders van sociale huurwoningen, biedt Sité nu ook hulp aan huurders van haar bedrijfsonroerendgoed.

Lees meer

Verhuurderheffing afschaffen en gelden investeren in woon- en bouwimpuls Achterhoek

Vandaag presenteerden VNG, de Woonbond en Aedes de resultaten van het onderzoek naar de gevolgen van de verhuurderheffing voor de sociale woningmarkt. De verhuurderheffing is een belasting op sociale huurwoningen, die woningcorporaties betalen en daarmee dus wordt opgebracht door de huurder van de sociale huurwoningen in Nederland. Zonder deze heffing hadden de Achterhoekse corporaties duizenden woningen extra kunnen renoveren en verduurzamen en daarmee nóg meer kunnen investeren in goede, comfortabele en energiezuinige woningen voor huurders in de Achterhoek. De Achterhoekse corporaties pleiten voor het stoppen van de verhuurderheffing, zodat deze gelden geïnvesteerd kunnen worden in verbouw van woningen in de Achterhoek, wat zorgt voor: een fijn thuis voor huurders, duurzame woningen met betaalbare woonlasten (wat weer bijdraagt aan het behalen van de klimaatdoelstellingen van het Rijk) én een impuls om de bouw door de crisis te helpen.

Lees meer
7 van 18