Nieuws

Snel en gemakkelijk een reparatie melden

Als huurder van Sité bent u gewend om reparatieverzoeken bij ons te melden. Om u nog sneller en efficiënter te kunnen helpen met het inplannen van een reparatieverzoek hebben we dit veranderd. Met ingang van maandag 6 juli kunt u hiervoor direct terecht bij onze onderhoudspartner.

Lees meer

Huurders nieuwbouw J.F. Kennedylaan ontvangen sleutels

Deze week ontvangen de kersverse huurders van de twaalf nieuwbouwwoningen aan de J.F. Kennedylaan in de Doetinchem hun sleutels. In opdracht van Sité heeft Veluwezoom Verkerk hier zeven zeer energiezuinige gezinswoningen en vijf zeer energiezuinige levensloopbestendige woningen gerealiseerd. Die ruimte ontstond na de sloop van elf woningen en een winkel.

Lees meer

Stop de verhuurderheffing: 10 miljard euro onttrokken aan de volkshuisvesting

Er zijn veel mensen op een sociale huurwoning aangewezen. Zij willen graag een betaalbare en comfortabele woning bewonen, maar zijn nu de dupe van de verhuurderheffing. De verhuurderheffing is een belasting op sociale huurwoningen, die woningcorporaties betalen en daarmee dus wordt opgebracht door de huurders van de sociale huurwoningen in Nederland. Dat vinden wij onterecht. Jaarlijks dragen de Achterhoekse corporaties ruim 24 miljoen euro af. Zondag 21 juni om 19.40 uur is er in totaal al 10 miljard euro aan maatschappelijk vermogen onttrokken aan de volkshuisvesting. Zonde! Zonder deze heffing hadden de Achterhoekse corporaties duizenden woningen extra kunnen renoveren en verduurzamen en daarmee nóg meer kunnen investeren in goede, comfortabele en energiezuinige woningen voor huurders in de Achterhoek. De Achterhoekse corporaties pleiten daarom voor het stoppen van de verhuurderheffing, zodat deze gelden geïnvesteerd kunnen worden in verbouw van woningen in de Achterhoek.

Lees meer

Huurders ontvangen nieuwe uitgave Sité Accent

Deze week valt bij onze huurders de nieuwe uitgave van de Sité Accent op de mat. Zoals gewoonlijk vol met Sité-nieuws, tips voor huurders en aandacht voor het werk van onze maatschappelijke partners.

Lees meer

Twee flats Beethovenlaan in 2022 gesloopt

Sité gaat in 2022 de twee flats aan de Beethovenlaan 129 t/m 255 in Doetinchem slopen. Hierover zijn de bewoners van deze complexen vorige week geïnformeerd. Bij de renovatie van de vier flats aan de Beethovenlaan in 2013 spraken wij al het voornemen uit om deze flats op termijn te slopen. Door de technische staat van deze flats bleek grootschalige renovatie hier niet mogelijk. Op 1 juni gaat het plan voor herhuisvesting van start dat in overleg met Bewonersvereniging Siverder tot stand is gekomen.

Lees meer

Sité en Present breiden hulp uit aan huurders die het nodig hebben

Present en Sité slaan de handen ineen om hulp te bieden aan huurders van Sité in de gemeente Bronckhorst. Het gaat om hulp aan huurders met weinig financiële middelen en zonder een sociaal netwerk van vrienden en familie om zich heen, die hen kunnen helpen. De vrijwilligers bieden praktische hulp en kunnen zo een verschil maken in een uitzichtloze situatie. Al eerder sloten Sité en Present een samenwerkingsovereenkomst af voor de gemeente Doetinchem. De samenwerkingsovereenkomst voor de gemeente Bronckhorst is voorlopig aangegaan voor een periode van drie jaar.

Lees meer
6 van 17