Nieuws

Tijdelijk Noodfonds Energie open voor aanvragen

[29-01-2024] Het Tijdelijk Noodfonds Energie is weer open. Hier kun je een aanvraag doen voor financiële ondersteuning bij jouw energierekening.

Lees meer

De Achterhoekse corporaties slaan handen ineen voor tests met biobased isolatie in 2024

[08-01-2023] Organisaties vanuit de hele keten, van bouwers tot boeren, hebben zich onder de noemer ‘Samen Biobased Bouwen’ verenigd om zich samen in te zetten voor een eerlijke en duurzame keten. Vanuit deze samenwerking zijn woningcorporaties Wonion, Sité, Plavei, ProWonen en De Woonplaats tot een overeenkomst voor verschillende testprojecten gekomen. De test wordt gestart met het isoleren van zolders door het inblazen van stro. Als dit goed en gecertificeerd blijkt te kunnen staan er ruim 160 woningen met biobased isolatie op de planning voor 2024.

Lees meer

Wateroverlast

[08-01-2024] Door de grote hoeveelheid regen die de afgelopen periode is gevallen, krijgen we veel meldingen van wateroverlast.

Lees meer

Bouw van duurzame woningen in Stadspark Keppeloord

[18-12-23] Wethouder Ingrid Lambregts en Els Birkenhäger, directeur-bestuurder van woningcorporatie Sité Woondiensten, legden de laatste vloerplaat voor de officiële start van de bouw van 24 woningen in het nieuwbouwproject Stadspark Keppeloord.

Lees meer

Woonafspraken 2024

[13-12-2023] Onlangs ondertekenden Els Birkenhäger, directeur-bestuurder bij Sité, Ingrid Lambregts, wethouder Wonen in de gemeente Doetinchem en Jurjen Fellinger, voorzitter van huurdersvereniging Siverder, de prestatieafspraken voor 2024 in Doetinchem. Ook werden de prestatieafspraken in de gemeente Bronckhorst ondertekend. Daar parafeerde naast Birkenhäger, wethouder Emmeke Gosselink en opnieuw de voorzitter van Siverder. Het vaststellen van de prestatieafspraken voor 2024, bekrachtigt dat we samen met partners volop blijven bouwen aan een fijn thuis voor onze huurders en woningzoekenden.

Lees meer

Huurders van Beethovenlaan ontvangen sleutel nieuw appartement

[12-12-23] Onze woonmakelaars Mike, Julienne, Martijn en Kim overhandigden de sleutels aan de huurders van het eerste woongebouw aan de Beethovenlaan.

Lees meer
5 van 34