342 flatwoningen aan de Caenstraat opgeknapt en verduurzaamd

De 6 flats aan de Caenstraat zijn de afgelopen maanden gerenoveerd. Naast duurzame aanpassingen is ook de buitenkant flink opgeknapt. De woningen zijn weer klaar voor de toekomst. In november vierde Sité de oplevering met de bewoners.]

Een metamorfose en verduurzaming voor de flat
Opvallend zijn de vernieuwde kopgevels en riante entrees. Zeker ook ’s avonds geeft dit een fraaie blik. De buitenzijde van de flat is flink opgeknapt en tegelijkertijd geïsoleerd. Verdere energiebesparing is gerealiseerd door nieuwe cv ketels en zonnepanelen op het dak.  
“We vinden het belangrijk om onze woningen klaar te maken voor de toekomst”, vertelt Els Birkenhäger, Directeur-bestuurder bij Sité. “We werken eraan om in 2050 een CO2-neutrale woningvoorraad te hebben. Onze ambitie is om de bestaande woningen naar minimaal energielabel A te brengen. De woningen aan de Caenstraat zijn van een D label naar een A-label gegaan. De verduurzaming van de woningen aan de Caenstraat is een mooie stap in deze duurzaamheidsambitie.”
In de flatwoningen is ook hard gewerkt. Bewoners hebben bijvoorbeeld weer nieuwe keukens, konden kiezen voor een nieuwe en grotere badkamer en de isolatie en mechanische ventilatie maakt de woning comfortabel.
 
In gesprek met bewoners over werkzaamheden
Sité vindt het belangrijk dat bewoners meedenken over de toekomstplannen voor hun woning. “Vanaf de start van de planvorming is Site in gesprek gegaan met de bewoners van de Caenstraat. We hebben ze gevraagd welke maatregelen zij belangrijk vinden, zodat we een plan konden ontwikkelen die aansluit bij de wensen van de bewoners. En ook tijdens de uitvoering was er regelmatig overleg met een klankbordgroep; een groep bewoners die meedacht over de planning, communicatie en uitvoering van de werkzaamheden.
 
Naast complimenten zijn er ook bewoners die minder tevreden terugkijken op de renovatieperiode. Na de afronding van dit project gaan we nog een keer met bewoners, waaronder de klankbordgroep, in gesprek. De bewoners zijn nu immers ervaringsdeskundigen, we horen graag van ze wat we een volgende keer beter of anders kunnen doen.”
 
Ingrijpende werkzaamheden met keuzemogelijkheden
Het was een ingrijpende renovatie waarbij de woningen sterk verbeterd zijn. “De werkzaamheden zijn uitgevoerd door Nijhuis bouw en hield een opknapbeurt in van zowel de binnen- als de buitenkant”, vertelt Erik Langen, als programmamanager vanuit Sité betrokken bij het project. “Naast inbreng bij de planvorming konden bewoners ook zelf bij diverse onderdelen een keuze maken. In woningen waar bijvoorbeeld de badkamer werd vervangen, kon de bewoner kiezen voor een uitbreiding van de badkamer.”
 
Voor de start van een project maken we met de aannemer altijd een zorgvuldige planning.” In het begin van 2018 was het enorm lang koud, te koud om diverse werkzaamheden uit te voeren. Het coaten van de galerijvloeren moesten we bijvoorbeeld diverse keren uitstellen. En uitstel van het éne onderdeel werkt ook door in de andere werkzaamheden. Het is net een treintje. Tussendoor werden we bij flat 5 ook nog geconfronteerd met een brand op het dak, die vertraging veroorzaakte. Vooral de bewoners van de eerste twee flats hebben daardoor langer dan gepland hinder gehad van de werkzaamheden.”
 
Buitenruimte
Als laatste wordt ook de buitenruimte van de flats nog opgeknapt. Per flat zijn hiervoor twee ontwerpen gemaakt. Bewoners zijn gevraagd hun voorkeur aan te geven. Het ontwerp dat de meeste bewoners het mooiste vinden wordt aankomende periode aangelegd.