Sité Woondiensten

Sité Woondiensten Nieuwsdienst

[Titel invullen...]

[Introtekst invullen...]

[Tekst invullen...]

Toekomstplan voor 51 woningen in Drempt

32 eengezinswoningen krijgen opknapbeurt, 19 seniorenwoningen worden gesloopt en vervangen door energiezuinige levensloopgeschikte woningen. 

Sité heeft voor 51 woningen in Drempt de toekomstplannen bekend gemaakt. Tijdens een informatiebijeenkomst en via huisbezoeken zijn de bewoners geïnformeerd,
Vorig jaar ging Sité van start met het maken van de plannen. Sité vindt het belangrijk om bewoners bij de planvorming te betrekken. Hiervoor werd medio 2017 een bijeenkomst georganiseerd om de wensen van bewoners te inventariseren. Aansluitend zijn de technische mogelijkheden onderzocht. De wensen van de bewoners en de technische en financiële mogelijkheden van Sité hebben geleid tot een voorlopig grootonderhoud-- en renovatieplan voor de eengezinswoningen en een sloopplan met vervangende energiezuinige nieuwbouw voor de seniorenwoningen.
 

Grootonderhoud- en renovatiemaatregelen voor de eengezinswoningen

“Tijdens een bijeenkomst op 4 juli is het voorlopige plan aan de bewoners van de eengezinswoningen gepresenteerd”, aldus Els Birkenhäger, manager Wonen & strategie bij Sité.” De woonwensen van de bewoners zijn zoveel mogelijk verwerkt in het grootonderhoud- en renovatieplan. Met een ruim pakket aan maatregelen, voor zowel de binnen- als de buitenkant, wil Sité de eengezinswoningen  aan de Ds. de Graaff-, Gilde- en Wittehemelweg en Ds. Hulsmanplantsoen opknappen. Het pakket omvat energiebesparende maatregelen, zoals isolatie en zonnepanelen. Hierdoor kan de energierekening voor deze bewoners omlaag. Kunststof kozijnen worden vervangen en woningen krijgen een nieuwe keuken, badkamer en toilet of CV ketel als deze te zeer verouderd zijn. Met het totale pakket aan maatregelen voldoen de woningen weer aan de eisen van deze tijd.“De komende maanden gaan we het voorlopige pakket aan maatregelen verder uitwerken. Ook daar gaan we de bewoners bij betrekken.” Sité hoopt eind 2018 of begin 2019 met de werkzaamheden te kunnen starten.
 

Seniorenwoningen worden vervangen door energiezuinige levensloopgeschikte woningen

"Naast diverse technische gebreken maakt vooral het kleine woonoppervlak en kleine ruimten de woningen minder geschikt voor senioren en zorgbehoevenden. Diverse seniorenwoningen worden om die reden al geruime tijd verhuurd aan jongere bewoners." De maatregelen die nodig zijn om de seniorenwoningen weer technisch in orde te brengen en te laten voldoen aan de wensen van bewoners, nu en in de toekomst, zijn duurder dan het bouwen van nieuwe woningen. "Om die reden heeft Sité besloten de 19 seniorenwoningen aan de Kerkstraat en De Marke te slopen." Bewoners van de seniorenwoningen kunnen rekenen op zorgvuldige begeleiding en vergoedingen. "Via persoonlijke gesprekken gaan we samen met de bewoners de woonwensen bespreken en op zoek naar passende oplossingen."  

Nieuwbouwplan ontwikkelen met bewoners

“Binnen Drempt is nog wel duidelijk behoefte aan goede seniorenwoningen. Op de plek van de seniorenwoningen wil Sité daarom betaalbare, energiezuinige en comfortabele levensloopgeschikte woningen terugbouwen. Deze nieuwbouw is speciaal geschikt  voor 55-plussers en mensen met een fysieke beperking. Dit plan gaat vanaf nu ontworpen worden, waarbij we terugkeerders, gemeente en andere belanghebbenden betrekken.”
 
 

Wij besteden uw geld goed: bekijk ons jaaroverzicht 2018

Wij gaan voor goed en betaalbaar wonen in Doetinchem en Bronckhorst. Om dit te realiseren, investeren wij fors in het klaarmaken van onze woningen voor de toekomst, werken we samen met partners aan een prettige woonomgeving, ontwikkelen we nieuwe woonconcepten en leveren we maatwerk. Hoe wij het geld van huurders in 2018 hebben besteed laten wij u graag zien in een kort filmpje.


Lees verder
Wij besteden uw geld goed: bekijk ons jaaroverzicht 2018
Wilt u in vervolg geen e-mails meer ontvangen van de Sité Woondiensten Nieuwsdienst?
Meldt u zich dan af.