Sité Woondiensten

Sité Woondiensten Nieuwsdienst

Eenmalige huurverlaging voor huurders met laag inkomen

De regering heeft een wet aangenomen, waarin staat dat huurders met een laag inkomen en een in verhouding wat hogere huur in 2021 een eenmalige huurverlaging krijgen. Of u in aanmerking komt voor deze eenmalige huurverlaging weten wij op dit moment nog niet. Hiervoor hebben wij informatie nodig over uw inkomen. Deze informatie vragen wij op bij de Belastingdienst. Dat duurt even en daarom hebben we tot half maart nodig om uit te zoeken wie voor de huurverlaging in aanmerking komt.


Lees verder
Eenmalige huurverlaging voor huurders met laag inkomen
Wilt u in vervolg geen e-mails meer ontvangen van de Sité Woondiensten Nieuwsdienst?
Meldt u zich dan af.