Mijn Sité
inloggen
Zoeken
A A A
Menu

Bouwen aan de toekomst!

Sité ontwikkelt diverse nieuwe projecten en voert ze in samenwerking met bouwpartijen ook uit. Ieder jaar krijgt een deel van onze woningen onderhoud. Deze werkzaamheden verschillen per woning, per straat. per wijk. Het kan hierbij gaan om schilderwerk tot het plaatsen van een nieuwe badkamer. In het menu aan de linkerkant ziet u waarmee wij op dit moment aan de slag zijn.

Projecten in 2017
Sité gaat voor goed en prettig wonen, daarom investeren wij in het opknappen van onze woningen. Wij hebben een groot aantal woningen, circa 8.000, in ons bezit. Wij werken hard aan het verbeteren van onze woningen, maar kunnen niet al onze woningen tegelijk opknappen. Daarom maken wij keuzes en hebben we een selectie gemaakt. De projecten die we in 2017 uitvoeren vindt u hier.

De jaren daarna
We hebben onze woningen onderverdeeld in groepen. Bij het bepalen welke groepen woningen in aanmerking komen voor verbetering, kijken we onder andere naar de toekomstvisie voor deze groep woningen. Als we bepaald hebben welke woningen prioriteit krijgen, proberen we het werk te combineren met de planning van onderhoud zoals de eerstvolgende schilderbeurt. We bekijken jaarlijks welke woningen in dat jaar aan de beurt zijn voor een opknapbeurt. Uiteraard informeren wij  huurders tijdig, wanneer een woning aan de beurt is.