Mijn Sité
inloggen
Zoeken
A A A
Menu

Wat moet u weten als u ons kantoor bezoekt

Bij Sité gaan wij respectvol met elkaar om. Zo gaan wij ook met onze klanten om. U mag van ons verwachten dat wij u met respect behandelen. Omgekeerd verwachten wij dat u zich ook respectvol gedraagt naar onze medewerkers en andere bezoekers. Onze medewerkers zoeken, samen met u, altijd naar de beste oplossing voor uw situatie. Daarbij moeten zij zich aan de regels houden. U bent misschien niet altijd tevreden over deze regels of over beslissingen die zijn genomen aan de hand van die regels. Onze medewerkers kunnen niets aan die regels veranderen. Boos of agressief worden levert dus niets op en accepteren wij niet. Hieronder leest u de huisregels die binnen ons bedrijf gelden. U bent verplicht zich aan deze regels te houden. Bij overtreding van deze regels spreken wij u aan en verzoeken u -indien nodig- dit gebouw te verlaten. Bij ernstige overtredingen schakelen wij altijd de politie in.

Wat wij van u verwachten…
• U meldt zich altijd eerst bij de receptie.
• U houdt rekening met de privacy van onze bezoekers door afstand te houden.
• Bij calamiteiten volgt u de aanwijzingen van onze medewerkers op.

Gedrag dat wij NIET accepteren…
• schelden of met geweld dreigen
• beledigende, intimiderende of discriminerende opmerkingen maken
• uitingen van racisme
• schreeuwen of met stemverheffing spreken
• gebruik van geweld
• aanrichten van vernielingen of gooien met voorwerpen
• handtastelijk worden of ongewenste intimiteiten

Verder is het in dit gebouw NIET toegestaan:
• zonder toestemming personeelruimten te betreden
• te roken, alcohol of drugs te gebruiken
• onder invloed te zijn van alcohol of drugs
• in het bezit te zijn van slag,- steek- of vuurwapens
• huisdieren mee te nemen
• andere bezoekers lastig te vallen
• goederen te verhandelen en/of zich schuldig te maken aan heling.

Maatregelen bij overtreding van de huisregels
Als een bezoeker zich niet aan onze huisregels houdt, nemen wij maatregelen:
• de (verbale) geweldpleger wordt niet meer geholpen.
• zo nodig verwijdert de politie hem of haar uit ons gebouw.
• in sommige gevallen ontvangt de (verbale) geweldpleger een waarschuwingsbrief en wordt deze voor bepaalde tijd de toegang tot het kantoor van
  Sité geweigerd. Ook kan er een contactverbod worden opgelegd als de overtreding via de telefoon heeft plaatsgevonden.
• bij bedreiging of geweld doet Sité altijd aangifte bij de politie.

U heeft een klacht
Als u van mening bent dat u niet correct bent behandeld door een van onze medewerkers, dan wijzen wij u op de klachtenprocedure die wij hanteren. U kunt uw klacht schriftelijk melden per brief of e-mail. De klachtenprocedure kunt u hier nalezen.