Mijn Sité
inloggen
Zoeken
A A A
Menu

Ik wil meer weten over de Warmtewet

Waarom is er een Warmtewet?
De Warmtewet biedt bescherming aan consumenten en bedrijven die gebonden zijn aan een zelfvoorzienend (lokaal) warmtenet. Deze bescherming is om twee redenen nodig:
1. Warmte is een basisbehoefte. De overheid zorgt ervoor dat iedereen basisvoorzieningen zoals water, stroom en gas heeft. Warmte valt hieronder.
2. Consumenten en bedrijven zijn volledig afhankelijk van hun leverancier. Afnemers van warmte kunnen niet overstappen naar een andere warmteleverancier. De warmtewet zorgt ervoor dat consumenten en bedrijven die gebonden zijn aan een lokaal warmtenet niet meer moeten betalen dan consumenten en bedrijven met een eigen CV-ketel.

Wat ga ik merken van de invoering van de Warmtewet?
U blijft bijvoorbeeld elke maand een voorschotrekening ontvangen. En u krijgt elk jaar een jaarafrekening. De jaarafrekening kan er volgend jaar anders uit zien. Zo moeten de kosten waarvoor u betaalt duidelijk vermeld staan op de jaarafrekening. Daarnaast ontvangen huurders aanvullende leveringsvoorwaarden en nieuwe huurders Algemene leveringsvoorwaarden, waarin een aantal wettelijke bepalingen is opgenomen.

Wat houdt de leveringsovereenkomst van de Warmtewet in?
De leveringsovereenkomst regelt een aantal afspraken tussen u als afnemer en Sité Woondiensten als leverancier van warmte. Samen met de Algemene Leveringsvoorwaarden vormt dit de basis voor de warmtelevering van Sité Woondiensten aan u. Hierdoor weet u precies wat u van ons kunt verwachten.

Hoe meet Sité Woondiensten mijn warmteverbruik?
Wij meten uw warmteverbruik met behulp van warmtekostenverdelers. Een warmtekostenverdeler is een apparaat dat per radiator het verbruik meet. Bij al onze woningen met blokverwarming zijn op alle radiatoren warmtekostenverdelers aangebracht. Met behulp van de warmtekostenverdelers bepalen we uw aandeel in het totale warmteverbruik.

Wat is een liggingscorrectie?
Als uw woning (vanuit het oogpunt van energieverbruik) een ongunstige locatie heeft in het gebouw (uw woning ligt bijvoorbeeld op de bovenste verdieping) past Sité momenteel een liggingscorrectie toe. Aan de hand van de kenmerken van uw woning is er een reductiefactor berekend. Bij de servicekostenafrekening wordt uw warmteverbruik vermenigvuldigd met deze reductiefactor. Hierdoor kan het zijn dat u tot nog toe altijd maar een deel van het werkelijke verbruik hoefde te betalen.

Hoe zit het met de servicekosten bij blokverwarming?
De kosten voor uw warmteverbruik waren onderdeel van de servicekosten. Met de inwerkingtreding van de warmtewet moet u op uw rekening terug kunnen zien wat u precies betaalt voor de warmte die u verbruikt. Die kosten mogen niet hoger zijn dan de maximumprijs die het ACM vaststelt. Ook wordt uw verbruik niet meer per eenheid afgerekend, maar per gigajoule. Vanaf 2015 ontvangt u voor het eerst een afrekening volgens de nieuwe regels. Het tarief dat Sité Woondiensten aan houdt, wordt zorgvuldig berekend. Met voor u de garantie dat het nooit hoger wordt dan het maximale tarief, zoals door de nieuwe Warmtewet bepaald.

Zit het gebruik van warm tapwater al in de maximumprijs?
Ja. In de maximumprijs zitten de kosten van verwarming van uw huis én voor verwarming van uw tapwater. Deze twee kostenposten samen mogen niet hoger zijn dan de maximumprijs die ACM heeft vastgesteld. Alleen de kosten voor het verwarmen van water maken onderdeel uit van de Warmtewet. Voor het waterverbruik moet u apart betalen. Er mogen drie soorten kosten in rekening worden gebracht:
1. Kosten voor de warmte die u hebt verbruikt. U betaalt voor de warmte die u verbruikt om uw huis en water te verwarmen. Per 1 januari 2014 zijn er maximumtarieven voor warmte. De ACM (Autoriteit Consument & Markt) stelt deze elk jaar vast. U vindt deze tarieven op de website van ACM.
2. Kosten voor een warmtewisselaar. Deze kosten worden uiteraard alleen in rekening gebracht indien u ook daadwerkelijk een warmtewisselaar heeft.
3. Kosten voor het meten van uw warmteverbruik.

Hoe wordt de wettelijke maximumprijs bepaald?
De maximumprijs voor warmte is gebaseerd op alle kosten die een verbruiker zou moeten maken voor het verkrijgen van dezelfde warmte als wanneer hij een gasaansluiting zou hebben. Verbruikers op het warmtenet betalen op deze manier niet meer dan voor gas. Uitleg over de wijze waarop deze maximumprijs wordt bepaald kunt u vinden op de website van de ACM, bij het onderdeel tarieven.