Mijn Sité
inloggen
Zoeken
A A A
Menu

Huuraanpassing 2018

Huuraanpassing per 1 juli 2018
Voor het vijfde jaar op rij voeren wij niet de maximale huurverhoging door die wij mogen vragen van het Rijk. Het Rijk geeft verhuurders de mogelijkheid om de huren te verhogen met het inflatiepercentage (1,4%), aangevuld met een extra percentage (2,5%), waardoor er een huurverhoging van 3,9% mogelijk is. Sité gaat voor goed en betaalbaar wonen in Doetinchem en Bronckhorst en kijkt daarom jaarlijks kritisch naar het aanpassen van de huren. Ook dit jaar vraagt Sité, voor het vijfde jaar op rij, niet het maximale, maar slechts een beperkte huurverhoging op basis van de huursombenadering. De gemiddelde huurverhoging die wij vragen is 1,4%. 

De huuraanpassing kan voor iedere woning anders zijn
De huuraanpassing kan voor iedere woning anders zijn. Dit is afhankelijk van de prijs die wij vinden passen bij uw woning en de afstand van uw huidige huurprijs tot deze best passende prijs.

Sité bepaalt de huuraanpassing 2018 op basis van de huursombenadering. Bij de huursombenadering krijgt niet iedere woning dezelfde huurverhoging. Woningen die een relatief lage huurprijs hebben, kunnen een hogere huurverhoging krijgen dan woningen die al een passende prijs hebben. Het voordeel van de huursombenadering is dat de huurprijs van woningen meer in overeenstemming gebracht kan worden met de kwaliteit van de woning.

Met sommige huurders hebben wij contractuele afspraken gemaakt over de jaarlijkse huuraanpassing (bijvoorbeeld bij een HuurVastcontract of een HuurZekercontract). Voor hen wordt de huur aangepast met het percentage, zoals dat is overeengekomen in het huurcontract.

Hoe bepaalt Sité de ‘passende prijs’ voor mijn woning?
De prijs voor huurwoningen wordt bepaald op basis van een landelijk geldig systeem voor woningwaardering: de woningwaarderingspunten. Het aantal punten staat voor een bepaalde prijs: de maximale huurprijs. Die prijs vraagt Sité nooit.

De prijs die wij passend vinden bij uw woning is afhankelijk van bijvoorbeeld het type woning (appartement of eengezinswoning), op welke plek de woning staat en of de woning net gerenoveerd is of nog niet, wat het energielabel is etc. Dit zit verwerkt in de woningwaarderingspunten. Daarnaast kijken wij naar de woningmarktontwikkeling.

Waarom is mijn huurprijs hoger dan die van de buren?
Dit kan verschillende oorzaken hebben, namelijk:

  • Uw buren wonen misschien al veel langer in de woning dan u er woont. Dat levert vaak verschil op. Dit verschil proberen we een beetje recht te trekken met de huurverhoging dit jaar;
  • Sité wijzigt de best passende huurprijzen door de jaren heen. Dat heeft te maken met wijzigingen in bovengenoemde woningwaarderingspunten en de woningmarktontwikkelingen. Het kan zijn dat u de woning heeft gehuurd, nadat de prijs voor de huurwoning is gewijzigd. Sité vraagt echter nooit meer voor een woning, dan dat wij wettelijk mogen vragen;
  • Het kan ook liggen aan (kleine) verschillen in de woning: de grootte van de tuin, het energielabel, de inrichting van keuken of badkamer.

Vergoedt de huurtoeslag de huurverhoging?
De huurtoeslag houdt woningen voor lagere inkomens betaalbaar. De huurverhoging wordt gedeeltelijk gecompenseerd door de huurtoeslag. Dit wordt per 1 januari 2019 gecompenseerd.

Moet ik mijn huurverhoging doorgeven voor de huurtoeslag?
Verandert er verder niets in uw situatie, dan hoeft u niets te doen. Sité geeft voor al onze woningen de nieuwe huurprijs door aan de Belastingdienst. Per november 2018 bepaalt de Belastingdienst het nieuwe voorschot bedrag van de huurtoeslag per januari 2019.

Hoe kan ik bezwaar maken tegen de huurverhoging per 1 juli 2018?
U kunt schriftelijk bezwaar maken tot 30 juni 2018. Het formulier hiervoor kunt u aanvragen bij het secretariaat van de huurcommissie. het telefoonnummer is 1400 (lokaal tarief op werkdagen van 8-20.00 uur). U vindt het formulier ook op www.huurcommissie.nl. Uiterlijk 30 juni 2018 kunt het bezwaarformulier bij ons inleveren.

Op grond waarvan kan ik bezwaar maken?
Bezwaargronden zijn:

  • De huurverhoging voldoet niet aan de wettelijke regels. Deze regels kunt u lezen op www.huurcommissie.nl;

Wat gebeurt er als Sité mijn bezwaarschrift gegrond verklaart?
Als uw bezwaar gegrond is en uiterlijk 30 juni bij ons is ingeleverd, passen wij de huurverhoging per 1 juli 2018 aan.

Wat gebeurt er als Sité mijn bezwaar huurverhoging 2018 ongegrond verklaart?
Sité stuurt uw bezwaarschrift voor 1 augustus 2018 door naar de Huurcommissie ter beoordeling. De beslissing van de Huurcommissie is bindend, maar partijen kunnen binnen zes weken tegen de uitspraak in beroep gaan. Leest u hierover meer op de site van de huurcommissie.

Huurders vóór 1 mei bericht
Wij hebben het voorstel voor de huurverhoging met bewonersvereniging Siverder besproken en Siverder is akkoord gegaan met deze minimale verhoging. Huurders van Sité krijgen vóór 1 mei 2018 een brief over de huurverhoging.