Mijn Sité
inloggen
Zoeken
A A A
Menu

Huuraanpassing

Wij vinden het belangrijk dat de huur past bij de kwaliteit van de woning en dat onze woningen betaalbaar zijn. Wij willen de huurprijzen niet maximaliseren. Daarom vragen wij niet het maximale bedrag wat wij mogen vragen voor een sociale huurwoning. Het maximale bedrag dat wij mogen vragen voor een sociale huurwoning wordt berekend volgens een puntensysteem, dat het woningwaarderingsstelsel heet. Dit puntensysteem geeft de kwaliteit van de woning aan. De woning krijgt punten voor onder meer de oppervlakte van de vertrekken, voorzieningen in de keuken en het sanitair, de energieprestatie en woonomgeving. Bij het puntenaantal hoort een maximale huurprijs die een verhuurder mag vragen. Met behulp van het formulier ‘Waardering zelfstandige woning’ op de website van de huurcommissie kunt u een berekening maken, zodat u er zeker van bent dat u niet teveel huur betaalt. Sité vraagt niet de maximale huurprijs. Wij vinden het belangrijk dat de huur past bij de kwaliteit van de woning en dat onze woningen betaalbaar zijn. Daarom vragen wij niet het maximale bedrag wat wij mogen vragen voor een sociale huurwoning, maar een lager percentage hiervan.

Jaarlijkse huuraanpassing
Sité mag de huren ééns per jaar aanpassen. Dit gebeurt meestal per 1 juli. Graag leggen wij u uit hoe wij komen tot de huurverhoging van uw woning. De huurverhoging wordt berekend over de ‘kale’ huur. Dit betekent dat de servicekosten die u betaalt, niet worden meegenomen in de berekeningen. Niet de corporatie maar de overheid bepaalt het maximale percentage waarmee wij de huur mogen verhogen. Onder dat maximum is Sité vrij om te bepalen in hoeverre wij uw huur aanpassen. Dit gebeurt in overleg met huurdersvereniging Siverder. Hierna ontvangt u van ons een brief waarin de wijziging van uw huurprijs en informatie over het indienen van een eventueel bezwaarschrift staat vermeld.

  • Lees hier meer over de huuraanpassing 2018.
     
  • Ook komt het voor dat wij de huur van een woning veranderen op het moment dat de woning van huurder wisselt. Dit heet huurharmonisatie. Lees hier verder als u meer wilt weten over het onderwerp huurharmonisatie.