Mijn Sité
inloggen
Zoeken
A A A
Menu

Komen we er samen niet uit?

Het kan soms voorkomen dat onze dienstverlening niet goed genoeg is. Bent u niet tevreden, dan lossen we het graag samen met u op. Komen we er niet uit, dan kunt u de klacht voorleggen aan de Geschillencommissie.

Wie kan een klacht indienen?
U kunt een klacht indienen bij de Geschillencommissie wanneer u (oud-) huurder of woningzoekende bent. Ook bewonerscommissies, klantenpanels en huurderorganisaties kunnen een klacht indienen.

Geschillencommissie
De Geschillencommissie bestaat uit zeven personen. Zij zijn benoemd op basis van hun opleiding, deskundigheid, ervaring, sociale en maatschappelijke achtergrond. Bij een geschil hoort de commissie beide partijen en brengt vervolgens advies uit aan de woningcorporatie. Het bestuur van de corporatie neemt daarna een besluit.

Meer informatie?
Meer informatie leest u in de folder (en het reglement). Het indienen van een klacht kan via een geschillenformulier.

Adres
Regionale Geschillencommissie Oost-Gelderland
Antwoordnummer 4014
7070 ZX ULFT
E-mailadres: info@geschillencommissie-oost-gelderland.nl