Mijn Sité
inloggen
Zoeken
A A A
Menu

Stappen bij overlast

 1. Allereerst meldt u bij de veroorzaker van de overlast dat u overlast heeft. Doe dit op een goed moment en hou het vriendelijk. Misschien zijn uw buren zich niet bewust van de overlast, geef daarom duidelijke voorbeelden. Wordt niet boos zodat u geen dingen zegt waar u later spijt van heeft. Bedenk van tevoren waar u graag afspraken over wilt maken.
   
 2. Mocht dat gesprek niet mogelijk zijn of ziet u daar erg tegenop, dan kunt u contact opnemen met buurtbemiddeling. Buurtbemiddeling is een gezamenlijk project van de gemeente en Sité. Het gaat om getrainde vrijwilligers, die onafhankelijk in het geschil staan. Zij praten met beide partijen eerst afzonderlijk, voordat het tot een gezamenlijk gesprek komt. Overlast kan gemeld worden bij Buurtplein. Inwoners van zowel de gemeente Bronckhorst als van de gemeente Doetinchem bellen met Danielle Raspe. Ze is bereikbaar op telefoonnummer: 06 53 70 32 07, of op: 06 20 45 44 10. U kunt ook een e-mail sturen naar buurtbemiddeling@buurtplein.nl.
   
 3. Pas wanneer men er niet uitkomt met buurtbemiddeling, dan dient u een schriftelijke klacht in bij Sité. Dit kan door het invullen van een formulier op MijnSité, maar u kunt ook zelf een brief schrijven. Sité neemt deze klachten alleen in behandeling als de klachten:
  1. Schriftelijk zijn ingediend.
  2. Door meerdere bewoners zijn ingediend.
  3. Betrekking hebben op woonoverlast. Daarmee wordt bedoeld dat de overlast veroorzaakt wordt in en om de woning. Sité kan bijvoorbeeld de parkeeroverlast of ruzies op straat in uw buurt niet oplossen.
   
 4. Sité neemt de overlast in behandeling door een onderzoek in te stellen naar de aard van de klachten en welke oplossingsmogelijkheden er mogelijk zijn. Dat betekent dat wij de samenwerking met een hulpverlenende instantie zoeken. Het is goed om bij concrete overlast ook de politie te bellen. Zij constateren bepaalde vormen van overlast dan ook zelf en spreken de veroorzaker hierop aan. Zo nodig neemt de politie concrete maatregelen om de overlast te stoppen.
   
 5. Sité gaat een of meerdere gesprekken aan met de veroorzaker, maakt afspraken en houdt in de gaten of deze worden nagekomen. Ondertussen adviseren we mensen om schriftelijke klachten te blijven indienen. Ook wanneer tijdens het traject blijkt dat de veroorzaker hulp nodig heeft, zetten we in overleg alsnog een hulpverleningstraject uit.
   
 6. Komen we er niet uit met de veroorzaker en weigert deze hulp, dan schakelen we als laatste redmiddel de rechter in. Die beslist uiteindelijk of een huurovereenkomst ontbonden wordt. Een dossier met alle klachten is daarbij noodzakelijk. Deze stap wordt alleen in het uiterste geval gezet, als alle voorgaande stappen zijn geprobeerd.