Planmatig Onderhoud

We vinden het belangrijk dat u fijn woont. Voorwaarde hiervoor is dat uw woning van goede kwaliteit is. We zorgen hiervoor door jaarlijks onderhoud uit te laten voeren aan onze woningen. 

Onderhoud in 2024

Hieronder vindt u een overzicht welke huizen in 2024 een onderhoudsbeurt krijgen. Dit kan bijvoorbeeld schilderwerk zijn, het herstel van voegwerk of isolatiemaatregelen. Bekijk hier de onderhoudsplanning voor 2024.

Dit overzicht is onder voorbehoud, omdat sommige projecten nog in voorbereiding zijn en zaken kunnen veranderen. U ontvangt persoonlijk bericht over werkzaamheden en planning, ruim voordat het werk begint.