Onderhoud aan dakgoten

Sité gaat voor goed en betaalbaar wonen. Ook het onderhoud aan dakgoten draagt hier aan bij. Om verstopping en lekkage te voorkomen werkt Sité samen met Van der Velden Gaat verder in rioleringsbeheer. Zij verzorgen het dakgootonderhoud aan de woningen van Sité. 

Waarom is het onderhoud aan dakgoten belangrijk?

De belangrijkste reden om dakgoten schoon te maken is om verstoppingen van
de hemelwaterafvoer (regenpijp) en de dakgoot zelf te voorkomen. Bij zulke verstoppingen is de kans groot dat er water over de rand van de dakgoot loopt waardoor er schade, of in het ergste geval lekkage in de woning ontstaat. Daarnaast gaat een goed onderhouden dakgoot veel langer mee.


Hoe vaak worden de dakgoten van mijn woning schoongemaakt?

Op basis van jarenlange ervaring met het onderhoud van dakgoten weet Van der Velden als geen ander hoe vaak het nodig is om de dakgoten schoon te maken. Dit verschilt per wijk of straat, en soms zelfs per adres. Ze komen niet vaker dan nodig, maar wel vaak genoeg, zodat er geen overlast ontstaat. Dit kan betekenen dat Van der Velden de goten in de ene straat om de drie jaar reinigt en in een andere straat drie keer per jaar.


Wat betekent het voor mij als huurder?

U wordt vooraf geïnformeerd over wanneer de werkzaamheden plaatsvinden en wat van u wordt verwacht. U ontvangt hiervoor vooraf een kaartje in de bus. Hierop staat ook een telefoonnummer dat u kunt bellen voor vragen over het onderhoud van de dakgoten.
 
Dakgoten reinigen kan niet zonder dat u daar enige hinder van ondervindt, maar Van der Velden doet er alles aan om de overlast tot een minimum te beperken. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat er tijdens het vegen van de goot vuil over de rand valt. Dit wordt netjes opgeruimd. 


Waarom raken de dakgoten van mijn woning verstopt?

Een dakgoot kan verstopt raken doordat er vuil, zand, mos of onkruid van de dakpannen in de dakgoot spoelt. Afhankelijk van het seizoen komt daar bijvoorbeeld nog blad of bloesem bij. Door regelmatig de dakgoten te reinigen, voorkomen we problemen als gevolg van verstopping.


Wat als de dakgoot van mijn woning toch verstopt is?

Dan lost Van der Velden dit kosteloos voor u op. Uiteraard beoordelen zij dan of de reinigingsfrequentie aangepast moet worden om verstoppingen in de toekomst te voorkomen. 


Waar kan ik terecht voor vragen over het onderhoud van dakgoten?

Voor vragen over het onderhoud van dakgoten kunt u bellen met Van der Velden: (026) 32 15 316.