Jaarlijkse huuraanpassing

De huur van uw woning

Wij vinden het belangrijk dat de huur past bij de kwaliteit van de woning en dat onze woningen betaalbaar zijn. Daarom vragen wij niet het maximale bedrag dat wij mogen vragen voor een sociale huurwoning. Het maximale bedrag dat wij mogen vragen voor een sociale huurwoning wordt berekend volgens een puntensysteem, dat het woningwaarderingsstelsel heet. Dit puntensysteem geeft de kwaliteit van de woning aan. De woning krijgt punten voor onder meer de oppervlakte van de vertrekken, voorzieningen in de keuken en het sanitair, de energieprestatie en woonomgeving. Bij het puntenaantal hoort een maximale huurprijs die een verhuurder mag vragen. Met behulp van het formulier ‘Waardering zelfstandige woning’ op de website van de huurcommissie kunt u een berekening maken, zodat u er zeker van bent dat u niet teveel huur betaalt. Wij vragen niet het maximale bedrag wat wij mogen vragen voor een sociale huurwoning, maar een lager percentage hiervan.

Sité mag de huren ééns per jaar aanpassen. Dit gebeurt meestal per 1 juli.

Huuraanpassing per 1 juli 2019

Sité bepaalt de huuraanpassing 2019 op basis van de huursombenadering. Bij de huursombenadering krijgt niet iedere woning dezelfde huurverhoging. Woningen die een relatief lage huurprijs hebben, kunnen een hogere huurverhoging krijgen dan woningen die al een passende prijs hebben. Het voordeel van de huursombenadering is dat de huurprijs van woningen meer in overeenstemming gebracht kan worden met de kwaliteit van de woning.
 
Wij vinden het belangrijk dat de huren betaalbaar blijven. Daarom verhogen wij de huren minder dan dat we mogen van het Rijk. Het Rijk geeft ons de mogelijkheid om de huren met gemiddeld 4,1% te verhogen. De gemiddelde huurverhoging die wij vragen is 2,4%.
 
Met sommige huurders hebben wij contractuele afspraken gemaakt over de jaarlijkse huuraanpassing (bijvoorbeeld bij een HuurVastcontract of een HuurZekercontract). Voor hen wordt de huur aangepast met het percentage, zoals dat is overeengekomen in het huurcontract.

Hoe bepaalt Sité de ‘passende prijs’ voor mijn woning?

De prijs voor huurwoningen wordt bepaald op basis van een landelijk geldig systeem voor woningwaardering: de woningwaarderingspunten. Het aantal punten staat voor een bepaalde prijs: de maximale huurprijs. Die prijs vraagt Sité nooit.
 
De prijs die wij passend vinden bij uw woning is afhankelijk van bijvoorbeeld het type woning (appartement of eengezinswoning), op welke plek de woning staat en of de woning net gerenoveerd is of nog niet, wat het energielabel is etc. Dit zit verwerkt in de woningwaarderingspunten. Daarnaast kijken wij naar de woningmarktontwikkeling.
 

Waarom is mijn huurprijs hoger dan die van de buren?

Dit kan verschillende oorzaken hebben, namelijk:

  • Uw buren wonen misschien al veel langer in de woning dan u er woont. Dat levert vaak verschil op. Dit verschil proberen we een beetje recht te trekken met de huurverhoging dit jaar;
  • Sité wijzigt de best passende huurprijzen door de jaren heen. Dat heeft te maken met wijzigingen in bovengenoemde woningwaarderingspunten en de woningmarktontwikkelingen. Het kan zijn dat u de woning heeft gehuurd, nadat de prijs voor de huurwoning is gewijzigd. Sité vraagt echter nooit meer voor een woning, dan dat wij wettelijk mogen vragen;
  • Het kan ook liggen aan (kleine) verschillen in de woning: de grootte van de tuin, het energielabel, de inrichting van keuken of badkamer.

Vergoedt de huurtoeslag de huurverhoging?

De huurtoeslag houdt woningen voor lagere inkomens betaalbaar. De huurverhoging wordt gedeeltelijk gecompenseerd door de huurtoeslag. Dit wordt per 1 januari 2020 gecompenseerd.
 

Moet ik mijn huurverhoging doorgeven voor de huurtoeslag?

Verandert er verder niets in uw situatie, dan hoeft u niets te doen. Sité geeft voor al onze woningen de nieuwe huurprijs door aan de Belastingdienst. Per november 2019 bepaalt de Belastingdienst het nieuwe voorschot bedrag van de huurtoeslag per januari 2020.

Mijn huur is te hoog geworden voor huurtoeslag. En nu?

Door een huurverhoging is uw huur te hoog geworden voor huurtoeslag. Maar als u de maand vóór de verhoging al huurtoeslag kreeg voor dezelfde woning, blijft u huurtoeslag krijgen. Dit noemt de Belastingdienst 'verworven recht'. Meer informatie hierover is te vinden op de website van de Belastingdienst.

Hoe kan ik bezwaar maken tegen de huurverhoging per 1 juli 2019?

U kunt schriftelijk bezwaar maken tot 30 juni 2019. Het formulier hiervoor kunt u aanvragen bij het secretariaat van de huurcommissie. het telefoonnummer is 1400 (lokaal tarief op werkdagen van 8-20.00 uur). U vindt het formulier ook op www.huurcommissie.nl. Uiterlijk 30 juni 2019 kunt het bezwaarformulier bij ons inleveren. 
 

Op grond waarvan kan ik bezwaar maken?

Een bezwaargrond is dat de huurverhoging niet voldoet aan de wettelijke regels. Deze regels kunt u lezen op de website van de Huurcommissie.
 

Wat gebeurt er als Sité mijn bezwaarschrift gegrond verklaart?

Als uw bezwaar gegrond is en uiterlijk 30 juni bij ons is ingeleverd, passen wij de huurverhoging per 1 juli 2019 aan.
 

Wat gebeurt er als Sité mijn bezwaar huurverhoging 2019 ongegrond verklaart?

Sité stuurt uw bezwaarschrift voor 1 augustus 2019 door naar de Huurcommissie ter beoordeling. De beslissing van de Huurcommissie is bindend, maar partijen kunnen binnen zes weken tegen de uitspraak in beroep gaan. Hierover leest u meer op de site van de huurcommissie
 

Huurders vóór 1 mei bericht

Huurders van Sité krijgen vóór 1 mei 2019 een brief over de huurverhoging.