Huuraanpassing 2020

De huur van uw woning

Wij vinden het belangrijk dat de huur past bij de kwaliteit van de woning en dat onze woningen betaalbaar zijn. Daarom vragen wij niet het maximale bedrag wat wij mogen vragen voor een sociale huurwoning. Het maximale bedrag dat wij mogen vragen voor een sociale huurwoning wordt berekend volgens een puntensysteem, dat het woningwaarderingsstelsel heet. Dit puntensysteem geeft de kwaliteit van de woning aan. De woning krijgt punten voor onder meer de oppervlakte van de vertrekken, voorzieningen in de keuken en het sanitair, de energieprestatie en woonomgeving. Bij het puntenaantal hoort een maximale huurprijs die een verhuurder mag vragen. Met behulp van het formulier ‘Waardering zelfstandige woning’ op de website van de Huurcommissie kunt u een berekening maken, zodat u er zeker van bent dat u niet teveel huur betaalt. Wij vragen niet het maximale bedrag wat wij mogen vragen voor een sociale huurwoning, maar een lager percentage hiervan.

Sité mag de huren ééns per jaar aanpassen. Dit gebeurt meestal per 1 juli.


Huuraanpassing per 1 juli 2020

Wij begrijpen dat de Coronacrisis ingrijpende gevolgen heeft voor de maatschappij en daarmee ook financiële gevolgen voor onze huurders kan hebben. Daarom verhogen wij de huur alleen met de inflatie van 2,6%.

Met sommige huurders hebben wij contractuele afspraken gemaakt over de jaarlijkse huuraanpassing (bijvoorbeeld bij een HuurVastcontract of een HuurZekercontract). Voor hen wordt de huur aangepast met het percentage, zoals dat is overeengekomen in het huurcontract.


Waarom een huurverhoging tijdens de coronacrisis?

Een deel van onze huurders zal direct financieel getroffen worden door deze coronacrises. Voor andere huurders is dat niet het geval omdat zij wel hun inkomen, AOW of uitkering behouden. We weten niet wie in welke situatie zit. Degene die problemen hebben of voorzien met het betalen van de huur willen we graag goed en gericht helpen waar dat kan met maatwerk. Een uitgestelde huurverhoging is voor hen waarschijnlijk helemaal geen oplossing. Uitstel lijkt daarmee wel heel aardig, maar lost in feite helemaal niets op. Wel hebben we besloten de huurverhoging dit jaar te beperken en gelijk te laten stijgen met de inflatie (dus 2,6%) daarmee houden we de verhoging beperkt en proberen we de huren betaalbaar te houden. Al is een huurverhoging nooit fijn, géén huurverhoging is niet realistisch, omdat wij ook onze andere kosten zien stijgen en we grote opgaven (onderhoud, renovatie, verduurzaming en nieuwbouw) hebben.


Hulp voor huurders met betalingsproblemen

Heeft u moeite met het betalen van de huur? Wij kiezen ervoor om huurders die worden getroffen door de coronacrisis direct te ondersteunen. Huurders die om wat voor reden dan ook moeite hebben met het betalen van de huur, helpen wij bij het vinden van een passende maatwerkoplossing. Heeft u financiële moeilijkheden en verwacht u door deze huurverhoging uw huur niet te kunnen betalen? Wij gaan graag met u in gesprek. Neemt u contact met ons op via (0314) 37 20 00. Wij bespreken samen met u wat de oplossing kan zijn in uw situatie.


Ruimere mogelijkheden huurtoeslag

De huurtoeslag houdt woningen voor lagere inkomens betaalbaar. Sinds 1 januari 2020 zijn de regels voor het aanvragen van de huurtoeslag veranderd. Wellicht zijn er voor u daarom ruimere mogelijkheden rondom het aanvragen van huurtoeslag. Het maximale huurbedrag is omhoog gegaan en de harde inkomensgrens is komen te vervallen. Dit kan betekenen dat u aanspraak kunt maken op huurtoeslag, waar u dat in het verleden niet kon. Wilt u weten of er voor u iets verandert of dat u in aanmerking komt voor huurtoeslag? Maak dan een proefberekening via de website van de belastingdienst (www.belastingdienst.nl).


Moet ik mijn huurverhoging doorgeven voor de huurtoeslag?

Omdat er ruimere mogelijkheden zijn rondom het aanvragen van huurtoeslag, kunt u via de website van de belastingdienst nagaan of er voor u iets verandert (zie de informatie in de alinea hierboven). Verandert er voor u niets? Sité geeft voor al onze woningen de nieuwe huurprijs door aan de Belastingdienst. Per november 2020 bepaalt de Belastingdienst het nieuwe voorschot bedrag van de huurtoeslag per januari 2021.


Mijn huur is te hoog geworden voor huurtoeslag. En nu?

Door een huurverhoging is uw huur te hoog geworden voor huurtoeslag. Maar als u de maand vóór de verhoging al huurtoeslag kreeg voor dezelfde woning, blijft u huurtoeslag krijgen. Dit noemt de Belastingdienst 'verworven recht'. Meer informatie hierover is te vinden op de website van de Belastingdienst.


Hoe kan ik bezwaar maken tegen de huurverhoging per 1 juli 2020?

Wilt u bezwaar maken, omdat u moeite heeft met het betalen van de huur? Dan komen wij graag eerst met u in gesprek. Wij helpen u graag bij het vinden van een passende oplossing. Neemt u contact met ons op via (0314) 37 20 00. Wij bespreken samen met u wat de oplossing kan zijn in uw situatie. Wilt u desondanks toch bezwaar maken? U kunt schriftelijk bezwaar maken tot 30 juni 2020. Het formulier hiervoor kunt u aanvragen bij het secretariaat van de Huurcommissie. het telefoonnummer is 1400 (lokaal tarief op werkdagen van 8-20.00 uur). U vindt het formulier ook op www.huurcommissie.nl. Uiterlijk 30 juni 2020 kunt het bezwaarformulier bij ons inleveren.


Op grond waarvan kan ik bezwaar maken?

Bezwaargronden zijn:
De huurverhoging voldoet niet aan de wettelijke regels. Deze regels kunt u lezen op www.huurcommissie.nl.

Wat gebeurt er als Sité mijn bezwaarschrift gegrond verklaart?

Als uw bezwaar gegrond is en uiterlijk 30 juni bij ons is ingeleverd, passen wij de huurverhoging per 1 juli 2020 aan.

Wat gebeurt er als Sité mijn bezwaar huurverhoging 2020 ongegrond verklaart?

Sité stuurt uw bezwaarschrift voor 1 augustus 2020 door naar de Huurcommissie ter beoordeling. De beslissing van de Huurcommissie is bindend, maar partijen kunnen binnen zes weken tegen de uitspraak in beroep gaan. Meer hierover leest u op de website van de Huurcommissie.

Huurders vóór 1 mei bericht

Huurders van Sité krijgen vóór 1 mei 2020 een brief over de huurverhoging.